Puoluekokous katsoo, että aloite ei anna aihetta sääntömuutoksiin.

Puoluekokous katsoo, että aloite ei anna aihetta sääntömuutoksiin.

Aloitteessa käsitellään neuvoa-antavan jäsenvaalin järjestämistä puoluevaltuuston käsitellessä hallitusohjelmaa ja päätettäessä hallitukseen osallistumisesta.

SDP:n sääntöjen mukaan jäsenäänestys järjestetään puoluekokousedustajien valitsemiseksi, kansanedustajaehdokkaiden nimeämiseksi, kunnallisvaaliehdokkaiden nimeämiseksi sekä neuvoa-antavana presidenttiehdokkaan nimeämiseksi. Jäsenäänestys toimitetaan lisäksi neuvoa-antavana ehdokkaiden asettamiseksi Euroopan parlamentin jäsenten vaaleihin, mikäli puoluevaltuusto niin päättää.

Puoluevaltuustolla on lisäksi oikeus päättää valtakunnallisen jäsenäänestyksen toimittamisesta muissa haluamissaan asioissa ja valinnoissa. Puoluevaltuusto voi nykyisten sääntöjen mukaan halutessaan päättää järjestää neuvoa-antavan jäsenäänestyksen hallitukseen osallistumisesta.

Puoluehallitus pitää hyvänä periaatteena sitä, että SDP:n säännöt jatkossakin mahdollistavat enemmän kuin rajoittavat.

244 SDP päättää hallitusohjelman hyväksymisestä ja hallitukseen osallistumisesta neuvoa antavan jäsenäänestyksen perusteella

Kallion Sosialidemokraatit ry:n jäsen Timo Kärkkäinen

 

Saksan sosialidemokraattinen puolue SPD on vuodesta 2013 lähtien ensimmäisenä saksalaisena puolueena päättänyt jäsenäänestyksellä siitä, hyväksyvätkö puolueen jäsenet hallitusneuvottelujen tuloksena syntyneen puolueiden sopimuksen hallitusohjelmaksi ja puolueen osallistumisen hallitukseen.

Puolueen käytännön mukaan niin sanotun hallitussopimuksen valmistumisen ja jäsenäänestyksen välillä SPD:n jokainen piiriorganisaatio järjestää vähintään yhden seminaari- ja keskustelutilaisuuden, johon alueen kaikki puolueen jäsenet saavat kutsun. Hallitussopimus lähetetään sähköisessä jäsenkirjeessä.

Jäsenäänestys järjestetään postin välityksellä postiäänestyksenä.

Jäsenäänestyksen tulos on sitova, mikäli vähintään 20 prosenttia SPD:n jäsenistä antaa siinä äänensä.

SPD on päättänyt jo 2 kertaa jäsenäänestyksellä hallitukseen osallistumisestaan: vuosina 2013 ja 2018. Jäsenistön innostus on ollut suurta. Vuonna 2018 äänioikeuttaa hallitusohjelmaäänestyksessä käytti peräti 79 %:a jäsenistä.

Vasemmistoliitto otti ensimmäisenä suomalaisena puolueena käyttöön neuvoa-antavan jäsenäänestyksen puolueen mahdollisesta hallitukseen osallistumisesta kesällä 2019. Neuvoa-antava jäsenäänestys toteutettiin sähköisenä äänestyksenä puolueen jäsenrekisteriä hyödyntäen. Äänestys ei vaikuttanut hallituksen muodostamisen aikatauluun, vaan se saatiin toimitettua parissa päivässä neuvottelutuloksen valmistuttua.

Puolue perusteli, että jäsenäänestyksellä se vastaa muuttuvan jäsenkuntansa toiveisiin.

”Puolet vasemmistoliiton jäsenistä on liittynyt puolueeseen 2010-luvulla. Mukaan on tullut erityisesti nuoria. Meidän on pidettävä huolta siitä, että puolueen päätöksenteon tavat kehittyvät uudistuvan jäsenistömme mukana”.

SDP:n jäsenäänestys hallitukseen osallistumisesta Suomen seuraavien hallitusneuvottelujen jälkeen olisi valtava edistysaskel ”porukka päättää” -periaatteen viemisessä sanoista tekoihin puolueessamme.

Esitän, että

SDP vuoden 2023 eduskuntavaalien jälkeen ja sitä ennen tai sen jälkeen muissakin tapauksissa järjestää aina hallitusneuvotteluihin osallistuessaan SPD:n mallin mukaisen tai vastaavan jäsenäänestyksen, joka SDP:n mallissa on neuvoa antava.

Jäsenäänestys järjestetään sähköisenä tai postitse.

SDP:n puoluevaltuusto ottaa jäsenäänestyksen tuloksen painokkaasti huomioon, kun hyväksyy tai hylkää hallitusneuvotteluissa saadun tuloksen hallitusohjelmaluonnokseksi ja samalla puolueen osallistumisen hallitukseen.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 436


Kommentoi

Tietosuoja