Puoluekokous katsoo, että aloite ei anna aihetta sääntömuutoksiin.

Puoluekokous katsoo, että aloite ei anna aihetta sääntömuutoksiin.

Aloitteessa esitetään, että puolueen sääntöihin kirjattaisiin puolueosastoille velvoite tehdä 50 puoluekokousaloitetta.

SDP:n sääntöjen 14 § mukaan aloitteita puoluekokoukselle voi tehdä puolueosaston jäsen, puolueosasto, kunnallisjärjestö, piirijärjestö, puoluehallitus, puoluevaltuusto ja Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen valtuuskunta Euroopan parlamentissa sekä Sosialidemokraattiset Naiset – Socialdemokratiska Kvinnor -järjestö, Nuorten Kotkien Keskusliitto – Unga Örnars Centralförbund NKK r.y., Sosialidemokraattiset Nuoret ry, Socialdemokratisk Ungdom rf ja Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry, Socialdemokratiska Studerande – SONK rf ja Suomen Wanhat Toverit ry.

Puolueosastojen nykyisellä määrällä aloitteen hyväksyminen tarkoittaisi, että puoluekokous käsittelisi 30 000 aloitetta.

Puolue ei voi säännöissään määrätä puolueosastoja käyttämään oikeuttaan tehdä aloitteita.

243 Puolueosastojen on tehtävä aloitteita

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Puolueosastojen yksi tärkeimmistä tehtävistä on toimia linkkinä puoleen jäsenistön ja hallinnon välillä. Sääntöihin tulee kirjata, että jokaisen puolueosaston tulee tehdä puoluekokousaloitteita jäsenistönsä kanssa järjestämällä aloitetyöpajoja ja jokaisen osaston tulee tehdä aloitteita vähintään 50.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 435


Kommentoi

Tietosuoja