Puoluekokous katsoo, että aloite ei anna aihetta sääntömuutoksiin.

Puoluekokous katsoo, että aloite ei anna aihetta sääntömuutoksiin.

Aloitteessa esitetään, että puolueosaston johtokunnan jäsenissä olisi 1/3 maksimikiintiö yli 63-vuotiaille jäsenille.

Aloitteessa esitetyt tavoitteet jatkuvuuden turvaamisesta SDP:n toiminnassa sekä uusien toimijoiden mukaan saamisesta ovat tärkeitä ja kannatettavia tavoitteita. Näihin tavoitteisiin on kuitenkin päästävä yhdenvertaisuustarkastelun kestävällä tavalla. Aloite ei ole sisältämänsä esityksen osalta yhdenvertaisuuslain mukainen.

242 Sääntömuutos puolueosaston hallituksen kokoonpanoon

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Puolueen tulevaisuus ja sosialidemokraattisen liikkeen jatkaminen seuraaville sukupolville on tärkeää. Tämän vuoksi puolueosastojen hallitusten kokoonpanoon tulee asettaa sääntö, että hallituksen jäsenistä eläkeikäisiä (63v) saa olla enintään kolmannes hallituksen koosta. Hallitusten tulee tehdä työtä löytääkseen jatkajia liikkeelle ja antaakseen tilaa uusille toimijoille. Hallitus tulee kuitenkin koostua tasaisesti kaikista ikäluokista.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 434


Kommentoi

Tietosuoja