Puoluekokous katsoo, että aloite ei anna aihetta sääntömuutoksiin.

Puoluekokous katsoo, että aloite ei anna aihetta sääntömuutoksiin.

Aloitteessa esitetään, että SDP:n piirien (2 vuoden hallituskausi) säännöissä määriteltäisiin vuosittain erovuoroon puolet hallituksen jäsenistä.

Piirihallituksen kokoonpanossa on huomioitava sukupuolten tasa-arvo. Sukupuolten tasa-arvon toteutuminen tekisi erovuoroisten vaalista käytännössä monimutkaisen. On mahdollista, että arvalla erovuoroon joutuu kaikki jompaakumpaa sukupuolta edustavat jäsenet.

Piirijärjestöllä on nykyisellään mahdollisuus valita, onko sillä käytössä yhden vai kahden vuoden hallituskausi.

Puoluehallituksen tiedossa ei ole, että kaksivuotinen hallituskausi olisi vaarantanut jatkuvuuden piirihallituksissa.

241 Puolet piirihallituksen muista jäsenistä ja varajäsenistä vuosittain erovuoroisiksi

Puistolan Sos.-dem. Työväenyhdistys ry:n jäsen Arzu Caydam-Lehtonen, Pukinmäen Sosialidemokraattinen yhdistys ry:n jäsen Seppo Hölttä, Tapanilan Työväenyhdistys ry:n jäsen Seija Beurling ja Malmin Sosialidemokraatit ry:n jäsen Helena Ylisipola

 

Esitämme, että

tällä hetkellä voimassaolevien, SDP:n 44. puoluekokouksessa 8.5.2014 hyväksyttyjen, Piirijärjestön maalisääntöjen 14 § (vaihtoehto 2) muutetaan seuraavasti:

kohtaan ”Puheenjohtaja, ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja sekä piirihallituksen muut jäsenet ja varajäsenet valitaan syyspiirikokouksessa kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Lisätään lauseet: puolet piirihallituksen muista jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain erovuoroisia. Ensimmäisenä vuotena erovuoroisuus ratkaistaan arvalla”.

Esityksen perusteluina on

– kahdeksi vuodeksi valitut piirihallituksen muut jäsenet ja varajäsenet eivät kaikki vaihdu kerralla

– kahdeksi vuodeksi sitoutuminen piirihallitustyöskentelyyn on hyvä, mutta esittämällämme lisäyksellä turvataan se jatkuvuus siten, että kaikki jäsenet eivät voi vaihtua kerralla

– esittämämme lisäys on myös hyväksi havaittu käytäntö useissa rekisteröityjen yhdistysten mallisäännöissä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 433


Kommentoi

Tietosuoja