Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Aloitteessa esitetään, että puolue säännöissään määrätään ehdokkaat asetettavan ehdokaslistalle aakkosjärjestyksessä.

Puolueessa on valittu ehdokkaita vaaleihin jäsenäänestyksellä ja ehdokkaat on asetettu listalle jäsenäänestyksen määrittämässä järjestyksessä. Jäsenäänestyksen jälkeen on ehdokaslistaa vaalilain säätämän 1/4 ehdokasmäärän puitteissa ollut mahdollista täydentää piirihallituksen tai kunnallisjärjestön piirikokoukselta, tai kunnallisjärjestön edustajistolta saamalla mandaatilla. Lopullinen lista on näin ollen osittain muodostanut äänestyssuosituksen vaaleissa äänestäville ja listalla viimeisenä ovat olleet listalle jäsenvaalin jälkeen lisätyt ehdokkaat. SDP:n tapa asettaa ehdokkaat listalle ei ole äänestäjille selvää ja tapa aiheuttaa äänestäjien keskuudessa sekaannusta, kun ehdokkaat eivät ole listalla aakkosjärjestyksessä.

Puoluehallitus esittää puoluekokoukselle puolueen sääntöjen 29 § muuttamista siten, että ehdokkaat asetetaan listalle sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä.

240 Yhdenvertaisemmat ehdokaslistamainokset

Sosialidemokraattiset Nuoret ry

 

Kenelle tahansa SDP:n aktiiville vaalit ovat aina poliittisen toiminnan kohokohta, johon myös hyvin monen ihmisen työn tulos kulminoituu. Tästä syystä onkin tärkeää, että puolueen jäsenet saavat päättää, ketkä pääsevät asettumaan ehdolle. Loppujen lopuksi juuri ehdokkaat ovat puolueen kasvot äänestäjille.

Jäsendemokratian tulosten ei kuitenkaan tulisi määrittää sitä, miten ehdokkaat esitetään äänestäjille. Hyvin jäsenvaalissa menestynyt ei välttämättä menesty vaaleissa, ja siksi olisi parasta pyrkiä mahdollisimman objektiiviseen esitystapaan puolueen ehdokaslistamainoksissa. Suomessa ei ole käytössä listavaaleja, joten ehdokkaiden asettamiselle jäsenvaalijärjestykseen mainoksissa ei ole juurikaan perusteita. Suurin osa piireistä onkin päätynyt asettamaan ehdokkaansa aakkosjärjestykseen mainoksissaan, ja siitä tulisi tehdä puolueen yleinen käytäntö.

Etenkin täysin uusille kasvoille jäsenvaaleissa pärjääminen on usein haastavaa, sillä vuosien mittaan hankittuja kontakteja ei puolueen sisällä yksinkertaisesti ole. Keskimääräinen äänestäjä voi kuitenkin tulkita jäsenvaalijärjestyksen paremmuusjärjestykseksi, etenkin jos listan kärjessä komeilevat jo etukäteen tutut kasvot. Asettamalla ehdokkaat aakkosjärjestykseen uusille nimille luotaisiin yhdenvertaisemmat mahdollisuudet menestyä vaaleissa.

Sosialidemokraattiset Nuoret ry esittää SDP:n puoluekokoukselle, että

SDP kehottaa vastaavaisuudessa piirejä asettamaan ehdokkaat aina aakkosjärjestykseen ehdokaslistamainoksissaan.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 432

  • Suurimmassa osassa kuntia ehdokkaat ovat aakkosjärjestyksessä. Kaupungeissa, joissa on pormestariehdokas, on ollut perusteltua, että pormestariehdokas on listalla ensimmäinen ja tämän jälkeen ehdokkaat ovat aakkosjärjestyksessä.


Kommentoi

Tietosuoja