Puoluekokous katsoo, että aloite ei anna aihetta sääntömuutoksiin.

Puoluekokous katsoo, että aloite ei anna aihetta sääntömuutoksiin.

Aloitteessa esitetään, että kunnallisjärjestön sääntöihin kirjattaisiin puolueosastojen kokoon perustuva automaatio, jossa riippumatta paikkakunnan puolueosastojen määrästä kunnan suurin yhdistys hoitaa kunnallisjärjestön tehtäviä, jos sen jäsenet muodostavat määrällisesti yli puolen enemmistön kaikista SDP:n jäsenistä paikkakunnalla.

SDP:n kunnallisjärjestön sääntöjen 2 §:n mukaan, jos kunnassa toimii vähintään kolme perusyhdistystä, ne muodostavat kunnallisjärjestön. Kunnallisjärjestön sääntöjen mukaisena tehtävänä on liittää yhteen kaikki kunnassa olevat puolueen perusyhdistykset.

SDP:n järjestörakenne on kiinteä liitto, jossa kullekin järjestötasolle taataan edustus. Kunnallisjärjestön päätösvaltaa käyttää puolueosastojen nimeämistä edustajista koostuva edustajisto, joka päättää muun muassa sosialidemokraattisen kunnallispolitiikan linjasta.

Edustajisto, jonka toimikausi on kaksi kalenterivuotta, valitaan puolueosastoittain alkavaa toimikautta varten puolueosaston syyskokouksessa. Kukin puolueosasto valitsee yhden kokousedustajan jokaista jäsenmääränsä alkavaa vähintään 1- ja enintään 75-lukua kohden sen mukaan kuin edustajiston samana vuonna pidettävä kevätkokous päättää sekä saman verran varaedustajia. Kaikilla puolueen jäsenillä on mahdollisuus puolueosastonsa kokouksessa vaikuttaa kunnallisjärjestön edustajistoihin valittaviin henkilöihin.

Esitetty sääntömuutosaloite murtaisi SDP:n ns. kiinteän liiton edustavuuden ja ei siten ole SDP:n sääntöjen hengen mukainen.

239 Kunnallisjärjestön sääntöjen 2 §:n uudelleen muotoilu

Sosialidemokraattisen Puolueen Joensuun Kunnallisjärjestö r.y.

 

Kunnallisjärjestön sääntöjen 2 § todetaan: “Kunnallisjärjestön tarkoituksena on liittää yhteen kaikki kunnassa olevat Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen järjestörakenteeseen kuuluvat puolueosastot, ylläpitää yhteyttä niiden ja piirihallituksen välillä sekä yhdessä puolueosastojen kanssa tukea ja järjestää toimintaa kotipaikkakunnan sosialidemokraattien valtiollisten, kunnallisten ja sivistyksellistenpyrkimysten edistämiseksi.”

Esitämme, että

pykälä uudelleen muotoillaan siten, että se mahdollistaisi kunnallisjärjestön hallinnollisten tehtävien hoitamisen kunnan suurimman puolueosaston kautta, mikäli puolueosaston äänioikeutettujen jäsenten määrä on yli puolet kunnan alueen kaikkien puolueosastojen kokonaisjäsenmäärästä. Tarkoituksen toteuttamiseksi puolueosaston alaisuuteen perustetaan kunnallisjaosto, jonka tehtävänä on huolehtia kunnallisjärjestölle säännöissä osoitetut tehtävät. Puolueosastot nimeävät syyskokouksessa edustajansa kunnallisjaostoon.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 431


Kommentoi

Tietosuoja