Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja päättää, että SDP:n sääntöjen puoluehallituksen kokoonpanoa määrittävään pykälään (40 §) kirjataan, että puolueen varapuheenjohtajien ja puoluehallituksen jäsenten joukossa tulee olla vähintään yksi edustaja jokaisesta piirijärjestöstä.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja päättää, että SDP:n sääntöjen puoluehallituksen kokoonpanoa määrittävään pykälään (40 §) kirjataan, että puolueen varapuheenjohtajien ja puoluehallituksen jäsenten joukossa tulee olla vähintään yksi edustaja jokaisesta piirijärjestöstä.

Aloitteessa esitetään, että puolueen säännöt määräisivät puoluehallituksen valinnassa kaikista piirijärjestöistä äänivaltaisen edustajan puoluehallituksen jäseniksi.

Puolueen nykyisten sääntöjen 40 §:n mukaan ”Puolueen lain mukaisena hallituksena ja poliittisen toiminnan johtoelimenä on puoluehallitus, johon kuuluu varsinaisen puoluekokouksen erikseen valitsemien puheenjohtajan, puoluesihteerin ja kolmen varapuheenjohtajan lisäksi 10-13 muuta jäsentä. Näistä vähintään yhden on oltava jäsenenä Suomenruotsalaisiin Sosialidemokraatteihin kuuluvassa puolueosastossa”.

Puoluehallituksen koko ja valintaperusteet ovat oleellinen osa koko puolueen päätöksenteko- ja toimintatapakulttuuria. Piirien edustuksesta puoluehallituksessa on käyty säännöllisesti keskustelua ja aiheesta on tehty aloite puoluekokoukselle kahdessa edellisessä puoluekokouksessa vuosina 2014 ja 2017.

Puolueen sääntöjen 40 §:ssä on piirien edustavuudesta puoluehallituksessa määrätty vain, puoluehallituksen jäsenten vaalien tuloksen perusteella puoluekokous nimittää eniten ääniä saaneen Suomenruotsalaisiin Sosialidemokraatteihin kuuluvan puolueosaston jäsenen sekä hänen jälkeensä yhteenlaskettuina niin monta puoluehallituksen muuta jäsentä, kuin puoluekokous on päättänyt.

Puoluekokoukset ovat pyrkineet takaamaan kaikkien piirien edustuksen puoluehallituksen jäsenten keskuudessa, toisinaan tässä ei kuitenkaan ole onnistuttu.

Puoluehallitus katsoo, että tavoite kaikkien piirien äänivaltaisesta edustavuudesta puoluehallituksessa on tärkeä, ja edelleen, että kaikkien piirien äänivaltainen edustus puoluehallituksessa voidaan kirjata sääntöihin, mikäli Patentti- ja rekisterihallitus ei katso tämänkaltaista sääntökirjausta hallituksen kokoonpanosta ongelmalliseksi.

238 Puoluehallituksessa oltava äänivaltainen edustaja jokaisesta piirijärjestöstä

Jyväskylän Työväenyhdistys ry

 

SDP:n puoluehallitus on puolueen tärkein puoluekokouksien välillä kokoontuva politiikkaa ohjaava keskustelu- ja päätöksentekoelin. Siksi on olennaista, että kaikki puolueen piirijärjestöt saavat äänensä kuuluviin tuon pöydän ääressä. Ääni- ja puhevaltaisia osallistujia pöydän ääressä on varsin runsaasti, mutta ainoastaan täysivaltainen edustus takaa piirijärjestöille sen todellisen painoarvon, joka niillä tulee olla. Puoluehallituksen tulisi olla elin, jossa puolueen kentän ja alueellisten toimijoiden näkemykset pääsevät esiin ja voidaan johtaa SDP:n politiikan valmistelua ja valvoa asetettujen tavoitteiden toteutumista.

SDP:n säännöt eivät takaa kaikille SDP:n piirijärjestöille äänivaltaista edustajaa puoluehallitukseen. Tästä aiheutuu merkittävää haittaa ns. pienemmille piirijärjestöille mm. Keski-Suomen, Oulun, Lapin ja Vaasan piireille. Jokaisen puoluekokouksen alla pienet piirijärjestöt joutuvat neuvottelemaan muiden piirijärjestöjen ja niistä valittavien puoluekokousedustajien kesken, jotta ainakin omalle piirijärjestölle saadaan äänivaltainen edustus puoluehallituksen pöytään. Tähän kuluu aivan liikaa aikaa ja voimia, jolloin puoluehallituksen jäsenyydestä saattaa tulla jopa tärkein puoluekokousasia varsinaisten asioiden jäädessä vähemmälle huomiolle.

Jyväskylän Työväenyhdistys ry esittää SDP:n 46. puoluekokoukselle, että

Puoluehallitus muodostetaan jatkossa siten, että jokaisella puolueen piirijärjestöllä on siinä vähintään yksi äänivaltainen edustaja. Tarvittaessa puoluehallituksen kokoonpanoa karsitaan rajoittamalla puhe- ja läsnäolo-oikeudellisia osanottajia.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 429


Kommentoi

Tietosuoja