Puoluekokous katsoo, että aloite ei anna aihetta sääntömuutoksiin. Samalla puoluekokous kuitenkin päättää, että SDP:n piirijärjestöjen sääntöjen § 13 lisätään aloiteoikeus piirikokouksessa puolueen 14 § määriteltyjen sisarjärjestöjen piirihallituksille.

”13 § Aloiteoikeus piirikokoukselle

Aloitteita varsinaiselle piirikokoukselle voi tehdä piirijärjestön alueella toimivan puolueosaston jäsen, puolueosasto, kunnallisjärjestö, piirihallitus ja puoluehallitus sekä puolueen sääntöjen 14 § määriteltyjen sisarjärjestöjen piirihallitukset.

Aloitteet on toimitettava kirjallisesti piirihallitukselle viimeistään kuusi viikkoa ennen piirikokousta. Piirihallituksen on toimitettava toimintakertomus sekä aloitteet ja niistä antamansa lausunnot kunnallisjärjestöille, puolueosastoille ja piirikokousedustajille viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta.

Puolueosastoilla on oikeus tehdä aloitteita piirihallitukselle. Aloitteisiin on vastattava kolmen kuukauden kuluessa.”

Puoluekokous katsoo, että aloite ei anna aihetta sääntömuutoksiin. Samalla puoluekokous kuitenkin päättää, että SDP:n piirijärjestöjen sääntöjen § 13 lisätään aloiteoikeus piirikokouksessa puolueen 14 § määriteltyjen sisarjärjestöjen piirihallituksille.

”13 § Aloiteoikeus piirikokoukselle

Aloitteita varsinaiselle piirikokoukselle voi tehdä piirijärjestön alueella toimivan puolueosaston jäsen, puolueosasto, kunnallisjärjestö, piirihallitus ja puoluehallitus sekä puolueen sääntöjen 14 § määriteltyjen sisarjärjestöjen piirihallitukset.

Aloitteet on toimitettava kirjallisesti piirihallitukselle viimeistään kuusi viikkoa ennen piirikokousta. Piirihallituksen on toimitettava toimintakertomus sekä aloitteet ja niistä antamansa lausunnot kunnallisjärjestöille, puolueosastoille ja piirikokousedustajille viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta.

Puolueosastoilla on oikeus tehdä aloitteita piirihallitukselle. Aloitteisiin on vastattava kolmen kuukauden kuluessa.”

Aloitteessa esitetään, että Sosialidemokraattisten naisten piirijärjestöille annettaisiin aloiteoikeus puoluekokoukselle. Aloitteen perusteluissa viitataan sosialidemokraattisten järjestöjen tasavertaisuuteen.

SDP:n sääntöjen 14 § mukaan aloitteita puoluekokoukselle voi tehdä puolueosaston jäsen, puolueosasto, kunnallisjärjestö, piirijärjestö, puoluehallitus, puoluevaltuusto ja Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen valtuuskunta Euroopan parlamentissa sekä Sosialidemokraattiset Naiset – Socialdemokratiska Kvinnor -järjestö, Nuorten Kotkien Keskusliitto – Unga Örnars Centralförbund NKK r.y., Sosialidemokraattiset Nuoret ry, Socialdemokratisk Ungdom rf ja Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry, Socialdemokratiska Studerande – SONK rf ja Suomen Wanhat Toverit ry.

SDP:n sisarjärjestöjen tasavertaisuus toteutuu puolueen säännöissä, jossa 14 § mukaan kaikilla sisarjärjestöillä on aloiteoikeus puoluekokoukselle.

SDP:n piirien säännöissä sisarjärjestöillä ei kuitenkaan ole vastaavaa aloiteoikeutta, sillä 13 § mukaan aloitteita varsinaiselle piirikokoukselle voi tehdä piirijärjestön alueella toimivan puolueosaston jäsen, puolueosasto, kunnallisjärjestö, piirihallitus ja puoluehallitus, mutta ei puolueen sisarjärjestöjen piirit.

Sisarjärjestöjen piirijärjestöille aloiteoikeuden antaminen piirikokouksessa on keino lisätä SDP:n ja sen sisarjärjestöjen vuorovaikutusta ja siten tehostaa sosialidemokraattisten tavoitteiden eteenpäin viemistä.

SDP:n sisarjärjestöjen piirijärjestöjen aloiteoikeuden tulee kohdistua piirikokoukselle.

237 Sosialidemokraattisille naispiireille aloiteoikeus

Sosialidemokraattiset Naiset

 

Sosialidemokraattiset naispiirijärjestöt toimivat aktiivisesti omilla alueillaan ja vaikuttavat osaltaan sosialidemokraattisten arvojen ja tavoitteiden eteenpäin viemiseksi yhteistyössä muiden sosialidemokraattisten järjestöjen kanssa.

Naispiirien osallisuutta puolueen toiminnassa kaventaa kuitenkin se tosiasia, että naispiireillä ei ole vastaavaa aloiteoikeutta puoluekokoukseen kuin sosialidemokraattisilla piirijärjestöillä ja puolueosastoilla on. Jos naispiiri haluaa jättää aloitteen, niin sen hallitus ei voi sitä tehdä yhteisönä, vaan aloitteen alle on kerättävä aloitteeseen yhtyvien naisten nimet allekirjoittajien puolueosastojen nimillä varustettuna, esim. Tanja Mallikas, Kisakentän toverit ry.

Sosialidemokraattiset Naiset esittää, että

puoluekokous edistää sosialidemokraattisten järjestöjen välistä tasavertaisuutta siten, että naispiireillä rekisteröityinä järjestöinä on aloiteoikeus puoluekokouksiin valmistauduttaessa. Aloiteoikeuden tulisi toteutua seuraavassa puoluekokouksessa tehtävällä sääntömuutoksella.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 427


Kommentoi

Tietosuoja