Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluehallitus pitää tärkeänä, että vesilakia uudistetaan vastaamaan vesipuitedirektiivin vaatimuksia. Puoluehallitus korostaa uhanalaisten vaelluskalakantojen suojelun tärkeyttä. Tavoite päivittää vesilaki niin, että kalatalousvelvoitteet ulotetaan niin sanottuihin nollavelvoitelaitoksiin, sisältyi Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan, mutta se ei toteutunut kuluneella hallituskaudella.

Puoluehallitus pitää tärkeänä, että niille vesivoimalaitoksille, joilla ei tällä hetkellä ole kalatalousvelvoitetta, sellaiset lain nojalla säädetään.  Puoluehallitus pitää tärkeänä jatkaa vaelluskalojen kansallista suojeluohjelmaa (NOUSU) sekä jatkaa nousuesteiden purkamista koko Suomessa ja velvoittaa vesivoimalaitoksia rakentamaan toimivia ohitusuomia ja kalaportaita padottuihin jokiin.

99 Pohjoisen lohijokien kunnian palauttaminen

Laihian Sosialidemokraatit ry

Kantor Publicil on kartoittanut mielipiteitä pohjoisen luonnonvarojen käytöstä, vihreän siirtymän oikeudenmukaisuudesta ja luonnonarvojen merkityksestä. Yhtenä osiona oli kysymys vaelluskalojen kantojen palauttamisella luonnonmukaisilla ohitusuomilla sähkön tuotannossa oleviin jokiin.

Peräti 80 % vastaajista kannattaa yllä olevaa kysymystä ja edellyttää, että Lapissa tulisi rakentaa luonnonmukaiset ohitusuomat sekä kalaportaat vaelluskalojen palauttamiseksi geneettisesti todettuihin kotijokiin.

Tämän vuoksi on uudistettava vesilakia vastaamaan EU:n vesipuitedirektiivin vaatimuksia, viranomaisten on resursoitava ajantasaistamaan vesivoimalaitosten kalatalousvelvoitteet sekä omistajaohjauksella varmistettava valtio-omisteisten vesivoimayhtiöiden myönteinen suhtautuminen luonnonkalan palauttamiseksi kotijokiin.

Laihian Sosialidemokraatit ry esittää, että

Lapissa tulisi rakentaa luonnonmukaiset ohitusuomat sekä kalaportaat vaelluskalojen palauttamiseksi geneettisesti todettuihin kotijokiin.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 142


Kommentoi

Tietosuoja