Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

– Muutosesitys 1

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry ·

Elinvoimaisen rajaseudun edistämiseksi on tärkeää seurata Itä-Suomen kehitystä ja varmistaa, että pääministeri Marinin kaudella tehtyjä Itä-Suomen valtiosihteerityöryhmän ehdotuksia viedään eteenpäin.

Suomen itäraja muodostaa merkittävän osan sekä EU:n että Naton itäisestä rajasta, joten raja-alueiden merkitys korostuu tulevaisuudessa niin huoltovarmuuden kuin turvallisuudenkin näkökulmasta.

Myös koko maan tasaveroinen kehittäminen on tärkeää turvallisuus– ja aluepolitiikkaa. Tämä vaatii niin koulutetun työvoiman saannin parantamista, investointien liikkeelle saattamista kuin myös saavutettavuuden turvaamista sekä logistiikan parantamista.

On tärkeää huolehtia Itä-Suomen alueen elinvoiman vahvistamisesta ja kasvun edellytyksistä. Hallituksen asettaman Itä-Suomi-valtiosihteerityöryhmän viime syksyn kattava raportti antaa meille hyvät lähtökohdat tähän työhön ja monia sen ehdotuksia onkin jo viety eteenpäin tämän vuoden budjetissa ja niitä on rahoitettava tälläkin hallituskaudella.

98 Rajaseudun elinvoima

Lappeenrannan Työväenyhdistys ry

Suomen geopoliittinen asema ja käsityksemme turvallisuudesta muuttui merkittävästi Venäjän aloitettua julman hyökkäyssodan Ukrainaan. Muutos vaikuttaa merkittävästi myös rajaseudun elinvoimaan. Ulkomaalaiset matkailijat ovat jättäneet Etelä-Karjalaan vuosittain yli 300 miljoonaa euroa, mikä on lisännyt kaupan ja palveluyritysten liikevaihtoa lähes 270 miljoonalla eurolla vuodessa. Näin merkittävien matkailutulojen puuttuminen vaikuttaa väistämättä alueen elinvoimaan. Etelä-Karjalan maakuntakeskuksesta Lappeenrannasta on matkaa Venäjän rajalle 25 kilometriä. On koko Suomen etu, että rajaseutu Suomen puolella pysyy asuttuna ja elinvoimaisena.

Etelä-Karjalassa ja itärajalla on tällä hetkellä esimerkiksi vajavainen mahdollisuus hyödyntää alueen tuulivoimapotentiaalia, mikä asettaa alueen ja koko itäisen Suomen epätasa-arvoiseen asemaan suhteessa Länsi-Suomeen. Teollisuuteen nojaavassa maakunnassa uusiutuvien energiamuotojen mahdollistuminen on elintärkeää.

Lappeenrannan Työväenyhdistys ry esittää, että

SDP toimii elinvoimaisen rajaseudun edistämiseksi ja vaikuttaa aktiivisesti siihen, että jo turvallisuuspoliittisista lähtökohdista alueelle osoitetaan erityistä tukea työllisyyden ja elinvoiman vahvistamiseksi. SDP:n tulee myös vaikuttaa siihen, että aluekehitysrahoituksessa ja EU:n kautta kanavoidussa rahoituksessa huomioidaan EU:n ulkorajan haasteet ja rajaseudun kehittyminen.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 141


Kommentoi

Tietosuoja