Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

– Muutosesitys 1

Savo-Karjalan Sosialidemokraatit ry ·

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen siten, että turkistarhaus lopetetaan hallitusti 5 vuoden siirtymäajalla.

– Muutosesitys 2

Viktor Kock · FSD

FSD:n muutosesitys:
Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteisiin ja korostaa, että turkistarhauksen asteittainen lopettaminen on toteutettava yhteiskunnallisesti kestävällä tavalla, jotta kärsiville yrityksille, alihankkijoille ja alueille tarjotaan apua ja korvauksia.

Puoluehallitus viittaa puoluekokouksen vuonna 2020 tekemään päätökseen, jossa todettiin, että ”SDP ottaa tavoitteekseen saada Suomeen turkistuotannon ja turkisten myynnin kieltävä lainsäädäntö sekä sosiaalisesti ja oikeudenmukaisesti kestävä ohjelma asteittaiseksi turkistuotannosta luopumiseksi seuraten niiden maiden malleja, joissa turkistarhaus on jo loppunut tai loppumassa siirtymäajan jälkeen. SDP pyrkii siihen, että vastaava lainsäädäntö omaksutaan EU:n tasolla ja turkisten tuottaminen ja kauppa kielletään koko unionin alueella.

Edelleen turkistuotteiden myynnistä sallittaisiin laillisesta metsästyksestä ja lihantuotannon sivutuotteena syntyvät turkistuotteet.”

100 Turkistarhaus kiellettävä

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

Turkistarhaus on vanhentunut elinkeino, joka perustuu täysin eläinten hyödyntämiseen. Tuotantoeläimillä ei ole juuri oikeuksia ja niiden elämä on surullinen. Pienessä ritiläkopissa koko elämänsä viettävä eläin on stressaantunut ja altis sairauksille. Turkistarhaus tulee kieltää Suomessa.

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

turkistarhaus tulee kieltää Suomessa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 143


Kommentoi

Tietosuoja