Puoluekokous yhtyy aloitteeseen siltä osin, että ylioppilaskirjoituksista voidaan pitkällä aikavälillä luopua, kun vaihtoehtoisia arviointitapoja kehitetään yhdenvertaisuuden takaamiseksi.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen siltä osin, että ylioppilaskirjoituksista voidaan pitkällä aikavälillä luopua, kun vaihtoehtoisia arviointitapoja kehitetään yhdenvertaisuuden takaamiseksi.

– Muutosesitys 1

Antti Hiitti · Pirkanmaa

Esitän, että puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Perustelut:
Ylioppilaskirjoitusten kaltaisesta standardoidusta päättökokeesta luopuminen asettaisi liian isoja haasteita lukion päättövaiheen arvioinnin tasapuolisuudelle ja luotettavuudelle, ja osaltaan vähentäisi yhdenvertaisuutta eri lukioissa opiskelevien ja eri opettajien arvioimien opiskelijoiden kesken.

Luopuminen vaikuttaisi erityisen heikentävästi ylioppilaskirjoitusten rooliin korkeakoulujen opiskelijavalinnassa. Standardisoidun, kaikille saman loppukokeen puuttuminen saattaisi johtaa siihen, että korkeakoulujen luottamus päättöarviointiin murenee ja pääsykokeesta tulisi ainoa väylä korkeakouluun. Mielestäni SDP:n ei tulisi tavoitella tätä, vaan toimia aktiivisesti opiskelijavalinnan pisteytyksen muuttamiseen niin, että lukioaikaiset valinnat opiskeltavien aineiden suhteen eivät määrittäisi suuntaa liikaa. Eli tiettyjen oppiaineiden ”ylivallasta” pyrittäisiin eroon.

Tärkeintä lukiokoulutuksessa olisi vastata suoraan opetuksen ja oppimisen kannalta suurimpiin haasteisiin, kuten liian suuriin ryhmäkokoihin sekä oppimisen tuen riittämättömyyteen.

– Muutosesitys 2

Leena Kautto-Koukka · Keski-Suomi

Hyvä aloite, mutta mielestäni ylioppilastutkinnosta ei ehkä tarvitsisi luopua, mutta lukion roolia yleissivistävänä koulutuksena tulisi vahvistaa. On huolestuttavaa, että nykyisin jo lukion 1. luokalla pitäisi tietää, että mihin aikoo suunnata jatko-opinnoissa, jonka mukaan sitten eri opintokokonaisuudet rakentuu. Olisi tärkeää, että nuorella olisi mahdollisuus rauhassa miettiä jatkosuunnitelmia ja painetta esim. ylioppilaskirjoitusten tuloksien vaikutuksista jatko-opintoihin vähentää (nyt todistus näyttelee suurta roolia monissa pääsykokeissa).

Yksittäisen kokeen sijaan opiskelijoiden osaamista on mielekkäämpää arvioida pidemmällä aikavälillä. Ylioppilaskirjoituksista luopuminen on kirjattu uutena osiona puolueen poliittiseen ohjelmaan, kuten on myös lukio-opetuksen yleissivistävän roolin vahvistaminen.

94 Ylioppilaskirjotuksista luopuminen

Turun Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys Tosy ry

Nykymuotoisia ylioppilaskirjoituksia on muutettu lähivuosikymmeninä erilaisin tavoin ja koemmekin uuden muutoksen olevan tarpeen. Peruskoulutuksen on taattava laaja yleissivistys jokaiselle.

Korkeakoulujen todistusvalinnan perusteella lukiolaisten suorituspaineet siirtyvät yhä nuoremmalle iälle keskiarvoa parempien arvosanojen ollessa erityisen tärkeää päästäkseen opiskelemaan unelmiensa alaa. Samalla tähän liittyy se, että lukiolaisten pitää jo aikaisessa iässä tietää mitä he haluavat tulevaisuudessa tehdä. Jos yhteiskunta olettaa, että lukion aloittaessasi 16-vuotiaana tiedät mitä haluat tehdä, asettaa se nuorelle kovat paineet.

Turun Opiskelijoiden Sosialidemokraattinen Yhdistys Tosy ry esittää, että

Lukion yleissivistävä tehtävä on hävinnyt ja lukiosta on tullut kolmevuotinen ylioppilaskirjoitusten opiskelulaitos. Tämän korjaamiseksi ylioppilaskirjoituksia tulee luopua.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 136


Kommentoi

Tietosuoja