Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

– Muutosesitys 1

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry ·

Puoluekokous pitää kuitenkin tärkeänä, että yleishyödyllisten yhteisöjen pääasiallisesti yleishyödyllisessä käytössä olevat rakennukset ja kiinteistöt vapautetaan kaikissa kunnissa kiinteistöverolain nojalla kiinteistöverosta.

Aloitteessa nähdään tärkeänä, että kunnat tukevat ja käyttävät työväentaloja.  Työväentalojen tukeminen on tärkeää, mutta samalla on huomattava, että työväentalojen käyttöasteet ja sitä myötä tulorahoitus ovat laskeneet. Kunnat tukevat tällä hetkellä työväentaloja monin tavoin, muun muassa avustuksilla, joita voivat hakea myös aloitteessa mainitut kylätalot, seurojentalot ja muut tuen saajat. Kaikkia järjestö- ja yhteisötoimijoita tulee lähtökohtaisesti kohdella yhdenvertaisin kriteerein avustuksia myönnettäessä. Perustetta velvoittaa kuntia tukemaan erityisesti mainittuna työväentaloja ei ole.

Aloitteessa nähdään tärkeänä, että kunnat tukevat ja käyttävät työväentaloja.  Työväentalojen tukeminen on tärkeää, mutta samalla on huomattava, että työväentalojen käyttöasteet ja sitä myötä tulorahoitus ovat laskeneet. Kunnat tukevat tällä hetkellä työväentaloja monin tavoin, muun muassa avustuksilla, joita voivat hakea myös aloitteessa mainitut kylätalot, seurojentalot ja muut tuen saajat. Kaikkia järjestö- ja yhteisötoimijoita tulee lähtökohtaisesti kohdella yhdenvertaisin kriteerein avustuksia myönnettäessä. Perustetta velvoittaa kuntia tukemaan erityisesti mainittuna työväentaloja ei ole.

95 Työväentalot kunnallisen tuen piiriin

Korson Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry

Suomalaiset Työväentalot pitää saada tasa-arvoisiksi tuen saajiksi kunnilta samalla tavalla kuin kylätalot, seurojentalot, VPK- talot, Ruotsinkieliset seurojentalot, nuorisotalot.

Kuntien on hyvä jatkossa tukea ja käyttää maamme Työväentaloja.

Korson Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry esittää, että

työväentalot otetaan kunnallisen tuen piiriin.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 138


Kommentoi

Tietosuoja