Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Puoluekokous katsoo, että kotihoidon tuen kestoa on syytä rajata osana perhevapaajärjestelmän laajempaa kehittämistä. Kotihoidontuen lakkauttaminen on kuitenkin järkevää tehdä pitkällä aikavälillä ja asteittain.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Puoluekokous katsoo, että kotihoidon tuen kestoa on syytä rajata osana perhevapaajärjestelmän laajempaa kehittämistä. Kotihoidontuen lakkauttaminen on kuitenkin järkevää tehdä pitkällä aikavälillä ja asteittain.

Aloitteessa esitetään kotihoidon tuen lakkauttamista.

Vuonna 2022 astui voimaan pääministeri Sanna Marinin hallituksen perhevapaauudistus, jonka yhteydessä vanhempainvapaiden kokonaiskestoa pidennettiin. Mikäli perhe käyttää yhtäjaksoisesti kaikki vanhempainvapaansa, lapsi on vapaan päättyessä nyt noin 13 kuukauden ikäinen. Keskimäärin lapsia hoidetaan kotona kuitenkin noin 1,5–2-vuotiaaksi saakka, ja lähes kaikki perheet nostavatkin jonkin aikaa kotihoidon tukea. Kotihoidon tukea käyttävät lähes yksinomaat äidit. Tuki voi osaltaan kannustaa pitkään työmarkkinoilta poissaoloon ja sen käyttö painottuu heikossa työmarkkina-asemassa oleville äideille. Lisäksi varsinkaan maahanmuuttajalapset eivät kotihoidossa opi suomea tai ruotsia. Puoluehallitus katsoo, että kotihoidon tuen kestoa olisikin perusteltua rajata näistä sekä aloitteessa esitetyistä syistä.

Kotihoidon tuen lakkauttaminen ilman muita samanaikaisia muutoksia perhevapaajärjestelmään aiheuttaisi kuitenkin merkittävää kuormitusta varhaiskasvatuspalveluille ja sillä voisi olla myös köyhyyttä lisäävä vaikutus. Poliittisessa ohjelmassa on linjattu, että ansiosidonnainen vanhempainrahajakso tulisi pidentää 16 kuukauden mittaiseksi. Puoluehallitus katsoo, että kotihoidon tuen kestoa tulisi jatkossa rajata vanhempainrahajakson pidentämisen yhteydessä ja edetä siten vaiheittain kohti sen poistamista.

61 Kotihoidon tuki lakkautettava

Turun Sosialidemokraattinen Toveriseura ry

Suomessa on korkeatasoinen varhaiskasvatus ja esiopetus, johon jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua. Samaan aikaan monilla aloilla on suuri työvoimapula. Miesten ja naisten tasa-arvo työelämässä on edistynyt, mutta edelleen on ongelmia. Joidenkin maahanmuuttajataustaisten naisten kotoutuminen toteutuu keskimäärin samojen ryhmien miehiä huonommin, mihin keskeinen syy on naisten jääminen kotiin lapsia hoitamaan. Siellä he eivät opi suomen pääkieltä. Tätä tilannetta ylläpitävää tukijärjestelmää ei ole syytä ylläpitää.

Turun Sosialidemokraattinen Toveriseura ry esittää, että

SDP toimii alkavalla puoluekokouskaudella niin, että kotihoidon tuki lakkautetaan.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 81


Kommentoi

Tietosuoja