Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Aloitteessa esitetään lapsilisien muuttamista regressiiviseksi siten, että tietyn vuositulorajan ylittyessä oikeus lapsilisään loppuisi kokonaan.

Vuoden 2017 puoluekokouksessa käsiteltiin aloitetta lapsilisien verottamisesta. Tuolloin puoluehallitus katsoi, että lapsilisä on lapsiperheiden ja muiden perheiden välinen tulontasauksen muoto eikä siitä tulisi tehdä lapsiperheiden keskinäisen tulontasauksen välinettä. Puoluehallitus korosti myös, että lapsilisä on yksi harvoja täysin universaaleja etuuksia ja siksi sen rooli hyvinvointivaltion legitimaatiossa on merkittävä. Puoluekokous ei tuolloin yhtynyt aloitteen tavoitteeseen lapsilisien verottamisesta.

Aloitteessa 60 esitetään lapsilisien verottamisen sijasta etuuden muuttamista regressiiviseksi, mutta tässäkin tapauksessa kyseessä olisi merkittävä periaatteellinen muutos, jossa lapsilisä lakkaisi olemasta universaali etuus.

Esitykseen sisältyy useita toimeenpanoa koskevia haasteita. Esimerkiksi tulisi määritellä, otettaisiinko tulovähenteisessä tarveharkinnassa huomioon vain etuuden hakijan omat tulot vai näiden lisäksi puolison tulot tai koko kotitalouden tulot. Samoin tulisi linjata, mitkä kaikki tulot vaikuttaisivat lapsilisän määrään ja millä asteella etuus vähenisi tulojen kasvaessa.

Suomen sosiaaliturvan monimutkaisuutta ja eri etuuksien päällekkäistä tarveharkintaa on pitkään pidetty ongelmana. Esimerkiksi pienituloinen lapsiperhe voi saada samaan aikaan työmarkkinatukea, asumistukea ja toimeentulotukea, jotka kaikki vähenevät tulojen kasvaessa. Kaikissa edellä mainituissa etuuksissa perheen koko vaikuttaa jo nyt etuuden määrään eli tulontasausta kohdistetaan lapsiperheille niiden kautta. Aloitteen mukainen esitys käytännössä lisäisi uuden tulovähenteisen etuuden olemassa olevien etuuksien rinnalle ja pahentaisi työn vastaanottamiseen liittyviä kannustinloukkuja, jotka ovat jo nyt yleisempiä lapsiperheillä ja yksinhuoltajilla. Samoin se monimutkaistaisi sosiaaliturvajärjestelmää entisestään ja sopisi siten huonosti yhteen SDP:n tavoitteen kanssa selkeyttää ja yksinkertaistaa sosiaaliturvajärjestelmää Yleisturva-mallin pohjalta. Puoluehallitus katsoo, että lapsilisä tulee edelleen säilyttää universaalina etuutena.

62 Lapsilisät muutettava regressiiviseksi

Hervannan Sosialidemokraattinen Yhdistys r.y.

Lapsilisän tarkoitus on muun muassa edesauttaa lapsen saamisesta aiheutuvien kulujen maksamista ja talouden tasapainottamista uudessa elämänvaiheessa. Lapsilisät tulisi kohdentaa regressiivisesti alimmille tuloluokille ja tietyn vuositulorajan jälkeen oikeus lapsilisään loppuu kokonaan.

Hervannan Sosialidemokraattinen Yhdistys r.y. esittää, että

Suomen sosialidemokraattisen puolueen tulee edistää lapsilisän muuttamista regressiiviseksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 82


Kommentoi

Tietosuoja