Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen velallisen aseman parantamisen osalta. Puoluekokous pitää tärkeänä, että Marinin hallituksen tekemän uudistuksen toimivuutta arvioidaan tarkasti ja velallisen asemaa parannetaan jatkossakin määrätietoisesti parhaaksi arvioiduilla keinoilla.

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen velallisen aseman parantamisen osalta. Puoluekokous pitää tärkeänä, että Marinin hallituksen tekemän uudistuksen toimivuutta arvioidaan tarkasti ja velallisen asemaa parannetaan jatkossakin määrätietoisesti parhaaksi arvioiduilla keinoilla.

Aloitteessa ehdotetaan ulosoton suojaosan nostamista pysyvästi takuueläkkeen tasolle. Nyt tuo suojaosan nosto on voimassa määräaikaisesti vuoden 2023 ajan.

Velallisen aseman parantaminen on tärkeää ja suojaosan pysyvä nostaminen on yksi keino siihen. Suojaosan määräaikaisen korottamisen lisäksi Sanna Marinin hallitus uudisti ulosottoa lisäämällä vapaakuukausien lukumäärää toukokuusta 2023 alkaen. Myös vapaakuukausien lisääminen parantaa velallisen asemaa ja vahvistaa kannustimia osallistua työelämään. Ennen uusia ulosottoa koskevia reformeja on syytä seurata, miten jo tehdyt uudistukset vaikuttavat ja arvioida, miten ulosottojärjestelmää tulee vastaisuudessa kehittää.

6 Velallisen aseman parantaminen

Vaasan Sosialidemokraatit ry

Perusteluna on se, että tuo uudistus lisää kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien osallistumista työelämään. Näin se virvoittaa koko hyvinvointivaltion toimintaa.

Vaasan Sosialidemokraatit ry esittää, että

ulosoton suojaosa nostetaan takuueläkkeen tasolle eli noin 922 euroon (tämän vuoden tasossa) pysyvästi. Nyt tuo suojaosan nosto on voimassa kokeiluna vuoden 2023. Vaasan Sosialidemokraatit ry esittää, että suojaosan nosto jää pysyväksi tämän kokeiluvuoden jälkeen.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 16


Kommentoi

Tietosuoja