Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen. Työväentalojen merkitys on kuitenkin aiheellista huomioida, kun kunnissa ja lainsäädännössä tehdään päätöksiä yleishyödyllisten yhteisöjen verotasosta.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen. Työväentalojen merkitys on kuitenkin aiheellista huomioida, kun kunnissa ja lainsäädännössä tehdään päätöksiä yleishyödyllisten yhteisöjen verotasosta.

Työväentalot ovat usein yleishyödyllisten yhdistysten omistuksessa. Kiinteistöverolain 13 a §:n mukaan kunta voi halutessaan alentaa yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosenttia alimmillaan 0 prosenttiin, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Useimmat kunnat ovat käyttäneet mahdollisuutta. Vuonna 2023 yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero oli alennettu 274 kunnassa, joista 240:ssä 0 prosenttiin. Vain 35 kunnassa yleishyödyllisiltä yhteisöiltä peritään normaali kiinteistövero (ml. Helsinki). Veronalennus ei koske tilanteita, joissa yleishyödyllisessä käytössä olevan kiinteistön omistaa muu taho kuin yleishyödyllinen yhteisö. Säännös koskee yhtä lailla työväentaloja kuin muita yleishyödyllisessä käytössä olevia kohteita.

Työväentaloihin ei siis ole mahdollista yksinään soveltaa alempaa veroprosenttia, vaan veronalennus koskee tällöin myös muita yleishyödyllisiä kohteita. Vaikka yleishyödyllisten toimijoiden veron alentaminen on yleensä perusteltua hyödyllisen toiminnan tukemiseksi, on kuntakohtaiset tilanteet hyvä voida ottaa huomioon päätöksenteossa. Joissain kunnissa näillä verotuloilla voi olla olennainen merkitys kunnan palvelujen järjestämisessä. Jos kaikki työväentalot tai yleishyödylliset kohteet haluttaisiin vapauttaa kiinteistöverosta, olisi luontevampaa toteuttaa muutos suoraan lainsäädäntöön kuin toimeenpanna se erikseen yli 300 kunnassa.

5 Työväentalot

Korson Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry

Puolueen tulisi valvoa, että kaikissa kunnissa, joissa on Työväentaloja, toteuttaisin kiinteistöverovapautus Työväentalojen ja muiden seurojentalojen osalta.

Korson Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry esittää, että

toteutetaan työväentalojen kiinteistöverovapaus.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 15


Kommentoi

Tietosuoja