Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen. Yrittäjien eläkejärjestelmää tulee kuitenkin kehittää aloitteessa esitetyn suuntaisesti siten, että yrittäjän eläkemaksun perusteena oleva työtulo vastaisi nykyistä paremmin yrittäjän todellisia tuloja.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen. Yrittäjien eläkejärjestelmää tulee kuitenkin kehittää aloitteessa esitetyn suuntaisesti siten, että yrittäjän eläkemaksun perusteena oleva työtulo vastaisi nykyistä paremmin yrittäjän todellisia tuloja.

Aloitteessa esitetään yrittäjien eläkemaksujen säätämistä samalla tavoin kuin palkansaajilla.

Yrittäjän eläkelain mukaan eläkelaitos vahvistaa yrittäjälle vakuutuksen alkaessa yrittäjän työpanosta vastaavan vuotuisen työtulon. Yrittäjän työtulo on se palkka, joka kohtuudella olisi maksettava, jos hänen yrittäjätoimintaansa suorittamaan olisi palkattava vastaavan ammattitaidon omaava henkilö.

Yrittäjän työeläkevakuutusmaksu ja siten tämän eläke ja useat ansiosidonnaiset sosiaaliturvaetuudet määräytyvät työtulon perusteella. Työtulon määritelmä on alkujaankin tulkinnanvarainen ja on varsin yleistä, että työtulo määritellään yrittäjän todellisia tuloja matalammalle tasolle.

Aloitteessa ehdotetaan, että yrittäjän eläkemaksut maksettaisiin samassa suhteessa palkansaajien maksuprosenttien mukaan. Tällä hetkellä työeläkevakuutusmaksuprosentit vaihtelevat eläkelaeittain. Aloitteesta ei käy suoraan ilmi, mille tasolle yrittäjien eläkemaksut tulisi tässä yhteydessä saattaa, mistä syystä puoluehallitus ei voi sellaisenaan puoltaa aloitetta.

Aloitteessa viitataan siihen, että yrittäjän eläkemaksujen tulisi perustua yrittäjän yrityksestä nostamaan palkkaan. Puoluehallitus yhtyy aloitteeseen tältä osin. Yrittäjien eläkejärjestelmän kehittämistä tulisi jatkaa siten, että yrittäjän eläkemaksun perusteena oleva työtulo vastaisi nykyistä paremmin yrittäjän todellisia tuloja.

57 Yrittäjien eläkemaksut samalle kohtelulle kuin palkansaajalla

Korson Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n jäsen Mikko Merelä

Tasapuolinen kohtelu kaikille.

Yrittäjä nostaa yrityksestään palkkaa, jolloin aina eläkemaksut maksettaisiin samassa suhteessa, kun palkansaajakin prosenttien mukaan. Näin ollen, vaikka yrittäjä nostaa epäsäännöllisesti palkkaa, tulisi eläkemaksut aina maksettua ja eläkemaksu olisi toteutuneeseen perustuva. Moni yrittäjä temppuilee eläkemaksujen kanssa siksi, koska ei halua huonona kuukautena/tilikautena maksaa isoja eläkemaksuja, jos ei tulot riitä edes kunnollisen oman palkan maksamiseen. Näin myös mahdolliset äitiys- ja isyysvapaiden päivärahat olisivat todellisen palkanmaksun tasoisia, täten mahdollistaa tasapuolisen kohtelun. Kaikki muut vaihtoehdot olisivat epätasa-arvoisia ja mahdollistaa temppuilun, sekä aiheuttaa pitkässä aikavälillä kuormitusta kansaneläkkeisiin.

Korson Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n jäsen Mikko Merelä esittää, että

yrittäjien eläkekertymä pitää asettaa samalle viivalle kuin palkansaajan eläkemaksut.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 77


Kommentoi

Tietosuoja