Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen, mutta pitää pyrkimystä sähköntuotannon omavaraisuuteen tärkeänä.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen, mutta pitää pyrkimystä sähköntuotannon omavaraisuuteen tärkeänä.

– Muutosesitys 1

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry · 1

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen, mutta pitää pyrkimystä sähköntuotannon omavaraisuuteen tärkeänä. Lisäksi puoluekokous viittaa Poliittisen ohjelman linjauksiin.

Kannattajat
  • Teemu Purje

Aloitteessa esitetään, että SDP ottaa tavoitteekseen ja osaksi poliittista ohjelmaansa kotimaisuuteen perustuvan Suomen energiaomavaraisuuden sekä energiaministeriön perustamisen. Aloitetta perustellaan energian hinnan ja saatavuuden keskeisyydellä talouden kaikille sektoreille ja erityisesti sähkön kysynnän kasvulla vihreän siirtymän myötä. Aloitteessa esitetään uuden ydin-, aurinko- ja tuulivoiman rakentamista sekä vetytuotannon edistämistä. Aloitteessa toivotaan kotimaisten energiayhtiöiden valjastamista energiainvestointeihin, jotta energiantuotanto pysyisi kotimaisessa omistuksessa.

SDP edistää poliittisen ohjelmansa mukaisesti kestävän sähkön- ja vedyntuotannon edellytyksiä Suomessa. Kotimaisen energiantuotannon lisääminen on tärkeää ja pyrkimys omavaraisuuteen sähköntuotannossa on tarkoituksenmukaista. Sähköjärjestelmän vakaus ja hintojen pitäminen edullisina käyttäjille onnistuu parhaiten osana yhteispohjoismaisia sähkömarkkinoita, kun käytössä on riittävästi kotimaista energiantuotantoa. Energia-asioista vastaa tällä hetkellä Työ- ja elinkeinoministeriö ja tämä energiapolitiikan johtamisen integraatio laajempaan teollisuus- ja elinkeinopolitiikkaan palvelee paremmin energiapolitiikan kokonaisuutta kuin eriyttäminen omaan sektoriministeriöönsä.

52 Tavoitteeksi energiaomavaraisuus

Nummenmäen sosiaalidemokraattinen yhdistys ry

Energia-ala on keskeinen osa kaikkea talouden toimintaa eli teollisuutta, palveluja, liikennettä ja asumista. Kyse on silloin niin energiantuotannosta, siirrosta ja jakelusta kuin energian kulutuksesta. Energia-alan toimijoiden joukossa on valtion, kuntien, rahastojen ja yksityisten tahojen omistamia yhtiöitä. Mukana on niin kotimaisia kuin ulkomaisia toimijoita. Energian ja varsinkin sähkön kysyntä on kasvamassa. Ajureina ovat teollisuuden automatisointi, yhteiskunnan sähköistyminen, vihreä siirtymä (vety) sekä sähköautojen ja lämpöpumppujen yleistyminen.

Energian kokonaiskulutus Suomessa vuonna 2021 oli 377000 GWh. Siitä oli sähköä 86775 GWh (23 prosenttia). Energialähteitä olivat puupolttoaineet 30, öljy 19, ydinenergia 18, hiili 6, sähkön nettotuonti 5, maakaasu 5, vesivoima 4, turve 3, tuulivoima 2 ja muut energialähteet 8 prosenttia. Sähkönkulutuksesta sähkön nettotuonti oli 20 prosenttia. Energian loppukäyttö Suomessa vuonna 2021 oli 305000 GWh. Siitä meni teollisuuteen 46, rakennusten lämmitykseen 27, liikenteeseen 15 ja muuhun käyttöön 12 prosenttia.

Energiatoimiala eli Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto (TOL35) oli Suomessa vuonna 2021 noin 11,1 miljardin euron tuotannon arvoon ja noin 18,2 miljardin euron liikevaihtoon yltävää toimintaa. Se työllisti noin 13000 henkilöä. Puolet Suomen nykyisestä tuulivoimakapasiteetista ja uusista tuulivoimahankkeista on ulkomaalaisomisteisia. Tuulivoiman puute on sen riippuvaisuus säästä. Siksi se tarvitsee kaverikseen jatkuvaan sähköntuotantoon pystyviä voimaloita. Suomessa ne ovat olleet varsinkin ydinvoimaloita, hiilivoimaloita, öljyvoimaloita, kaasuvoimaloita, turvevoimaloita ja vesivoimaloita.

Suomi ei ole energiantuotannossa omavarainen. Suomen suora energiantuonti on sähköä ja epäsuoraa ovat öljy, kaasu, kivihiili ja metsähake. Vielä epäsuorempaa energiantuontia ovat aurinkovoimalat, tuulivoimalat ja ydinvoimalat. Suomesta viedään energiakattiloita. Energia on merkittävä asia, mutta viime aikoina se on jäänyt muiden asioiden jalkoihin. Viimeisen vuoden aikana lienee useimmille suomalaisille tullut selväksi, että energiaomavaraisuus on tavoittelemisen arvoinen asia.

Tavoitteitamme:

  • Luotakoon Suomeen energiaministeriö, jonka tehtävänä katsoa energiaan liittyviä asioita juuri energiantuotannon ja energiankulutuksen näkökulmasta.
  • Suomeen rakennettakoon perusvoimaksi lisää ydinvoimaa.
  • Suomeen rakennettakoon lisää tuulivoimaa.
  • Suomi olkoon mukana vetyvoiman ja aurinkovoiman sekä muiden energiainnovaatioiden kehittämisen hankkeissa.
  • Valjastettakoon suomalaiset energiayhtiöt mukaan osallistumaan energiahankkeisiin, ettei Suomen energiantuotanto jo rakentamisvaiheessa synny ulkomaalaisomisteiseksi.

Nummenmäen sosiaalidemokraattinen yhdistys ry esittää, että

SDP ottaa tavoitteekseen ja osaksi poliittista ohjelmaansa kotimaisuuteen perustuvan Suomen energiaomavaraisuuden sekä energiaministeriön perustamisen.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 70


Kommentoi

Tietosuoja