Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Puoluehallitus katsoo, että SDP:n on toimittava jatkuvasti työntekijöiden aseman parantamiseksi kaikilla työelämän eri osa-alueilla.

Yhteistoimintalakiin tehtiin Sanna Marinin hallituskaudella kokonaisuudistus, joka on tullut voimaan vuoden 2022 alusta. Uudistuksessa lisättiin työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa työpaikoillaan ja kehitettiin yritysten toimintaa jatkuvan vuoropuhelun käytännöllä. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena oli luottamuksen parantaminen työnantajan ja henkilöstön välillä.

Puoluehallitus katsoo, että lain toimivuutta työntekijöiden näkökulmasta on hyvä seurata ennen uutta lakiuudistusta. Mutta samalla on valmis arvioimaan uudistusta myös kriittisesti ja tarvittaessa esittää aktiivisesti uudistuksia työntekijöiden aseman parantamiseksi.

39 Yhteistoimintalain uudistaminen työnantajan ja työntekijöiden edustajan vuoropuhelussa

Hervannan Sosialidemokraattinen Yhdistys r.y.

Nykyinen yhteistoimintalaki edellyttää, että vuoropuhelua käydään työnantajan ja henkilöstön edustajan välisessä kokouksessa vähintään neljännesvuosittain. Jos työnantajan palveluksessa työskentelee alle 30 työntekijää, vuoropuhelu tulee käydä kaksi kertaa vuodessa. Jos henkilöstöllä ei ole edustajaa, työnantaja voi toteuttaa vuoropuheluvelvoitteen käsittelemällä asiat vähintään kerran vuodessa järjestettävässä yhteisessä tilaisuudessa (luku 2, 7§). Vuoropuhelusta yrityksen tai yhteisön toiminnan ja työyhteisön kehittämiseksi tulee tehdä pöytäkirja työntekijän edustajan pyynnöstä (luku 2, 14§). Tiedotuksesta on sovittava henkilöstön edustajan kanssa (luku2, 15§)

Työnantajan tulisi käydä säännöllisiä neuvotteluja työntekijöiden edustajan/työntekijöiden kanssa vähintään kuukausittain, työntekijämäärästä riippumatta. Kaikista vuoropuheluista tulee kirjata pöytäkirja ilman erillistä pyyntöä. Tiedotus tulee järjestää työnantajan puolesta ja mahdollisesti pöytäkirjat julkaista työntekijöille, siltä osin, kun ne liittyvät yrityksen tai yhteisön toiminnan ja työyhteisön kehittämiseen.

Hervannan Sosialidemokraattinen Yhdistys r.y. esittää, että

Suomen sosialidemokraattisen puolueen tulee uudistaa yhteistoimintalakia lisäämällä työnantajien vastuuta ja toiminnan läpinäkyvyyttä työntekijöille.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 54


Kommentoi

Tietosuoja