Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen, mutta toistaa sdp:n tavoittelevan alipalkkauksen kriminalisointi. Lisäksi puoluekokous pitää tärkeänä selvittää toistuvista työnantajan tekemistä työehtojen rikkomuksista langetettavaa ankarampaa seuraamusta.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen, mutta toistaa SDP:n tavoittelevan alipalkkauksen kriminalisointia.

– Muutosesitys 1

Helsingin Sosialidemokraatit ·

Lisäys isoilla kirjaimilla liittyen työnantajan tekemien toistuvien rikkomusten sanktioihin:

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen, mutta toistaa SDP:n tavoittelevan alipalkkauksen kriminalisointi. LISÄKSI PUOLUEKOKOUS PITÄÄ TÄRKEÄNÄ SELVITTÄÄ TOISTUVISTA TYÖNANTAJAN TEKEMISTÄ TYÖEHTOJEN RIKKOMUKSISTA LANGETETTAVAA ANKARAMPAA SEURAAMUSTA.

Aloitteessa esitetään, että SDP:n tulisi edistää työehtosopimusten rikkomista sanktioivaa lainsäädäntöä.

Työehtosopimuksissa on eri tason kirjauksia, jotka sitovat molempia osapuolia. Näiden kaikkien sanktiointi ei edistäisi sopimista työelämässä, mutta vakavammat rikkomukset tulisi olla nykyistä huomattavasti voimakkaamman lainsäädännön ja sanktioiden piirissä. SDP on tavoitellut erityisesti alipalkkauksen kriminalisointia ja työperäisen hyväksikäytön valvonnan resurssien merkittävää lisäämistä.

33 Työehtosopimuksen rikkomisen kriminalisointi

Hervannan Sosialidemokraattinen Yhdistys r.y.

Työmarkkinoilla työehtosopimuksilla määritellään palkkauksen ja työaikojen minimiehdot. Työehtosopimuksilla sovitaan myös alan luonteeseen tarpeellisia määräyksiä. Työehdot tulee turvata lakiteitse, jolloin työehtosopimusten rikkomisesta tulee määrätä laissa sanktiot.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 49


Kommentoi

Tietosuoja