Puoluekokous yhtyy aloitteeseen 31. Puoluekokous ei yhdy aloitteisiin 30 ja 32.

 Puoluekokous yhtyy aloitteeseen 31. Puoluekokous ei yhdy aloitteisiin 30 ja 32.

Aloitteissa käsitellään vuosilomien kertymistä ja ehdotetaan vuosilomarahaston perustamista.

SDP:n tavoitteena on työntekijöiden hyvinvoinnin lisääminen, työssäjaksamisen varmistaminen ja työntekijöiden yhdenvertaisuuden parantaminen. Lisäksi puolue on tavoitellut työajan lyhentämistä tapana jakaa myös työntekijöille työn tehostumisen ja tuottavuuden kasvun tuloksia. Tapoja saavuttaa näitä tavoitteita voi olla monenlaisia, keskeistä on lisätä työelämän joustavuutta työntekijän tarpeet huomioiden.

Nykyinen vuosilomien kertymismalli kohtelee epäoikeudenmukaisesti erityisesti pätkätöitä tekeviä. Silpputöitä tekevälle ei välttämättä kerry riittävästi lomaa pidettäväksi tai synny mahdollisuutta pitää pidempiä lomia työsuhteiden väleissä. Lyhyissä työsuhteissa lomakertymä tulisi saada samalla tasolle kuin pidemmissä työsuhteissa. Suurempi lomakertymä heti työsuhteen alussa mahdollistaa lomien pitämisen helpommin ja lisäisi työntekijöiden välistä tasa-arvoa. Työehtosopimuksilla voidaan jatkossakin sopia paremmista lomakertymistä.

Vuosilomapankin mahdollisuutta selvitettiin Marinin hallituksen kaudella ja se on osoittautunut hyvin raskaaksi toteuttaa. Sen sijaan vuosilomalainsäädäntöä voidaan kehittää siten, että lomien käyttöä joustavoitetaan ja parannetaan uusien sekä lyhyissä määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevien asemaa.

30 Vuosiloma 60 pv vuodessa

Porin demarit ry:n jäsen Jari Mattila

Katsokaa SAK-historia ja siellä on tasaisen väliajoin vuosilomaa ja muita lakeja säädelty paremmiksi. Miksei siis olisi aika vuosilomaakin seuraavaksi nostattaa, kun hallituksessa ollaan?

Porin demarit ry:n jäsen Jari Mattila esittää, että

vuosiloma työntekijällä kuuluisi olla 60pv vuodessa. Työt jakaantuvat tasaisemmin ja takaa kaikille paremmin työtä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 48

31 Vuosilomalain muutos loman ansaintaan

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

Loma on ihmisen parasta aikaa. Levänneestä ja hyvinvoivasta työntekijästä hyötyvät kaikki. Yrittäjät, yhteiskunta ja itse yksilö.

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

lomakertymä alasta riippumatta 2,5 päivää per kuukausi heti työsuhteen alusta.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 48

32 Vuosilomarahaston perustaminen

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

Vuosilomalain ongelma on alle vuoden työsuhteiden pienempi vuosiloman ansainta. Tämä pitäisi nostaa 2,5 päivään. Sen lisäksi pitäisi perustaa vuosilomarahasto, mikä mahdollistaisi vuosiloman pitämisen työsuhdetta vaihdettaessa. Nyt työsuhteen muutos nollaa vuosiloman kertymisen, kun kyseessä on uusi työnantaja. Vuosilomarahasto mahdollistaisi vuosiloman pitämisen lyhyemmissä työsuhteissa ja erityisesti silloin, kun kesken vuoden vaihdetaan työpaikkaa.

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

perustetaan vuosilomarahasto.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 48


Kommentoi

Tietosuoja