Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

– Muutosesitys 1

Helsingin Sosialidemokraatit · 1

169

Puoluekokouksen päätös:

Puoluekokous kannustaa puolueen toiminnassa mukana olevia vammaisia jatkamaan aktiivista toimintaa. Puoluetoimisto voi tukea aktiiveja esimerkiksi sosialidemokraattisten vammaisten järjestön perustamisessa ja sisarjärjestöstatuksen hakemisessa. Puolueessa vammaistoiminta on ollut aktiivista. SDP:llä ei kuitenkaan ole taloudellista mahdollisuutta tukea perustettavaa järjestöä siinä mittakaavassa, että tarjoaisi palkattua henkilöstöä ja toimistotilaa. Projekteja ja tapahtumia puolue voi tukea, kuten muidenkin lähijärjestöjen osalta toimitaan.

Kannattajat
  • Juha Jaatinen

Aloitteessa esitetään, että puolueeseen perustetaan vammaisille henkilöille sisarjärjestö, jolle puolue tarjoaa henkilö- ja toimitilaresurssit. Perusteluissa todetaan, että tämä edistäisi vammaisvaikutusten arviointia jo suunnitteluvaiheessa.

Puolueessa vammaistoiminta on ollut aktiivista. Puoluetoiminnassa on kuitenkin aina parannettavaa ja puolueen on panostettava erityisesti vammaisuuden kirjon parempaan huomioimiseen puolueen toiminnassa. Puoluehallitus kannustaa puolueen toiminnassa mukana olevia vammaisia jatkamaan aktiivista toimintaa. Puoluetoimisto voi tukea aktiiveja esimerkiksi sosialidemokraattisten vammaisten järjestön perustamisessa ja sisarjärjestöstatuksen hakemisessa. Puolueella ei kuitenkaan ole taloudellista mahdollisuutta tukea perustettavaa järjestöä siinä mittakaavassa, että tarjoaisi palkattua henkilöstöä ja toimistotilaa. Projekteja ja tapahtumia puolue voi tukea, kuten muidenkin lähijärjestöjen osalta toimitaan.

169 Vammaisille henkilöille puolueen sisälle oma sisarjärjestö

Koillis-Helsingin sosialidemokraatit ry:n jäsen Arzu Caydam-Lehtonen, Valkeakosken Työväenyhdistys ry: n jäsen Joni Kumlander, Pornaisten Kirkonseudun Työväenyhdistys ry:n jäsen Karin Rinne-Halme, Ay-väen Sosialidemokraatit ry:n jäsen Mika Taberman, Tohmajärven demarit ry:n jäsen Tero Lepola, Enonkosken Työväenyhdistys ry:n jäsen Maria Loikkanen, Nokian Työväenyhdistys ry:n jäsen Tanja Hakala, Vesilahden Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n jäsen Kristiina Kantola ja Laitilan Työväenyhdistys Sampo I ry:n jäsen Pertti Pokki

Vammaisia henkilöitä on Suomessa yli 1,2 miljoonaa henkilöä, joilla on ympärillään mm. vanhemmat, isovanhemmat, omaishoitajat, naapurit, ystävät, henkilökohtaiset avustajat. Vammaisten henkilöiden määrän tieto perustuu Kuntaliiton tietoihin https://www.kuntaliitto.fi/…/ver…/saavutettavuusopas/liite-1

Vammaiset henkilöt ovat Suomen syrjityin ryhmä, joka kokee syrjintää koko elämänsä aikana varhaisiästä vanhuusikään kaikissa palvelumuodoissa sekä lisäksi esteettömyydessä ja saavutettavuudessa. Vammaiset henkilöt ja heidän lähipiirinsä saavat taistella lakisääteisistä oikeuksistaan ja yksilöllisistä palvelun tarpeistaan. Yhdenvertaisuusvaltuutettu saa syrjintäilmoituksia eniten vammaisuuden ja alkuperän vuoksi. Vammaiset henkilöt ja saamelaisvammaiset kokevat syrjintää, joka on kielletty Yhdenvertaisuuslain sekä YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen ja YK:n alkuperäiskansan oikeuksien sopimuksen mukaan.

Kesäkuussa 2023 yhdenvertaisuuslaki uudistuu ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toimeen tulee myös työsyrjintä. Vammaiset henkilöt kokevat työsyrjintää jo rekrytointivaiheessa puhumattakaan työssä ollessaan, jopa niin että eivät saa TES_in mukaista palkkaa, apuvälineitä, työhönvalmennustukea tai että työpaikka olisi esteetön ja saavutettava.

Koillis-Helsingin sosialidemokraatit ry:n jäsen Arzu Caydam-Lehtonen, Valkeakosken Työväenyhdistys ry: n jäsen Joni Kumlander, Pornaisten Kirkonseudun Työväenyhdistys ry:n jäsen Karin Rinne-Halme, Ay-väen Sosialidemokraatit ry:n jäsen Mika Taberman, Tohmajärven demarit ry:n jäsen Tero Lepola, Enonkosken Työväenyhdistys ry:n jäsen Maria Loikkanen, Nokian Työväenyhdistys ry:n jäsen Tanja Hakala, Vesilahden Sosialidemokraattinen Yhdistys ry:n jäsen Kristiina Kantola ja Laitilan Työväenyhdistys Sampo I ry:n jäsen Pertti Pokki esittävät, että

SDP puolueelle omaa sisarjärjestöä vammaisille henkilöille kuten Demarinaiset, Demarinuoret ja Wanhat Toverit sekä Vihreät puolueella Vihreät Vaivaiset, joka on Suomessa ainoa puolueen alla toimiva vammaisjärjestö. Pääministeripuolueena tämä asia on korjattava. Sisarjärjestöllä on mahdollisuus ottaa poliittisesti kantaa, kirjoittaa lausuntoja ja tuoda vammaisia henkilöitä koskevia asioita esille valtakunnan ja kansainvälisellä tasolla. Sisarjärjestö voi osallistua erilaisiin tapahtumiin ja messuihin. Sisarjärjestöllä tulee olla toimisto ja työntekijä/työntekijät SDP puoluetoimistolla, jotta myös vammaiset henkilöt muistetaan puolueessa ja sd-eduskuntaryhmässämme. Tämä edistäisi vammaisvaikutusten arviointia jo suunnitteluvaiheessa puolueemme sisällä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 230


Kommentoi

Tietosuoja