Vuosina 2024–2026 ovat käytössä seuraavat jäsenmaksuluokat:

luokka I: Sääntöjen mukaisilla perusteilla jäsenmaksuista vapautetut jäsenet

luokka II: Alennetun jäsenmaksun maksavat jäsenet, joko sääntöjen mukaisin perustein määrätyt jäsenet tai puoluevaltuuston erikseen määrittelemät alennusperusteet määräajaksi

luokka III: Täyden jäsenmaksun maksavat jäsenet

luokka IV: Kannatus- ja tukimaksut

Lisäksi puoluehallitus esittää, että lisätään jäsenmaksuluokka V

Luokka V: Uusi jäsen on vapautettu jäsenmaksusta 12 kuukautta jäseneksi liittymispäivästä. Tämä jäsenmaksuluokka toteutetaan kokeiluna vuosina 2024 ja 2025.

Kansanedustajilta peritään vuosittain puoluevaltuuston päättämän suuruinen ns. kansanedustajamaksu, joka tulee piirijärjestölle. Samoin europarlamentaarikoilta peritään vastaava maksu europarlamentaarikoille, tämä maksu suoritetaan puolueelle.

Vuosina 2024–2026 ovat käytössä seuraavat jäsenmaksuluokat:

luokka I: Sääntöjen mukaisilla perusteilla jäsenmaksuista vapautetut jäsenet

luokka II: Alennetun jäsenmaksun maksavat jäsenet, joko sääntöjen mukaisin perustein määrätyt jäsenet tai puoluevaltuuston erikseen määrittelemät alennusperusteet määräajaksi

luokka III: Täyden jäsenmaksun maksavat jäsenet

luokka IV: Kannatus- ja tukimaksut

Lisäksi puoluehallitus esittää, että lisätään jäsenmaksuluokka V

Luokka V: Uusi jäsen on vapautettu jäsenmaksusta 12 kuukautta jäseneksi liittymispäivästä.

Kansanedustajilta peritään vuosittain puoluevaltuuston päättämän suuruinen ns. kansanedustajamaksu, joka tulee piirijärjestölle. Samoin europarlamentaarikoilta peritään vastaava maksu europarlamentaarikoille, tämä maksu suoritetaan puolueelle.

– Muutosesitys 1

Juha Jaatinen · Helsinki

Vuosina 2024–2026 ovat käytössä seuraavat jäsenmaksuluokat:

luokka I: Sääntöjen mukaisilla perusteilla jäsenmaksuista vapautetut jäsenet

luokka II: Alennetun jäsenmaksun maksavat jäsenet, joko sääntöjen mukaisin perustein määrätyt jäsenet tai puoluevaltuuston erikseen määrittelemät alennusperusteet määräajaksi

luokka III: Täyden jäsenmaksun maksavat jäsenet

luokka IV: Kannatus- ja tukimaksut

Lisäksi puoluehallitus esittää, että lisätään jäsenmaksuluokka V

Luokka V: Uusi jäsen on vapautettu jäsenmaksusta 12 kuukautta jäseneksi liittymispäivästä. Tämä jäsenmaksuluokka toteutetaan kokeiluna vuosina 2024 ja 2025.

Kansanedustajilta peritään vuosittain puoluevaltuuston päättämän suuruinen ns. kansanedustajamaksu, joka tulee piirijärjestölle. Samoin europarlamentaarikoilta peritään vastaava maksu europarlamentaarikoille, tämä maksu suoritetaan puolueelle.

170 Puoluehallituksen esitys puolueen jäsenmaksuiksi 2024–2026

Puoluehallitus

Jäsenmaksujen määräytymisperuste

Puolueen sääntöjen 10 §:ssä säädetään jäsenmaksujen määräytymisperusteista. Säännöt ovat varsin joustavat ja antavat puoluekokoukselle ja puoluevaltuustolle mahdollisuuden tehdä hyvin joustavia päätöksiä jäsenmaksusta. Myös yhdistyksillä on monia omaan päätökseen liittyviä mahdollisuuksia tulla maksukyvyn perusteella jäsentä vastaan, jos jäsenmaksut osoittautuvat esteeksi jäsenyydelle.

Kuluvan vuoden 2023 jäsenmaksuista on voimassa puoluevaltuuston syyskokouksen 2022 päätös:

luokka I: Ei jäsenmaksua

luokka II: Nuoret alle 29 vuotta 14 euroa, Sääntöjen mukaisin sosiaalisin perustein alennettu jäsenmaksu 27 euroa

luokka III: 58 €/vuosi

luokka IV: Tukijäsenmaksu omalle puolueosastolle varsinaisen jäsenmaksun lisäksi 120 euroa vuodessa jäseneltä, joiden kuukausitulo ylittää 3 600 euroa, kannatusjäsenmaksun alaraja on 20 euroa vuodessa.

Lisäksi puoluevaltuusto päätti, että jäsenmaksujen jako eri puolueorganisaatioiden kesken on seuraava: piirien osuus 60, puolueosastojen osuus 40 sekä puolueen osuus 0 prosenttia. Puolue pidättää 11 prosenttia jäsenrekisterin ylläpitokulujen kattamiseksi ennen jäsenmaksujen jakoa piireille ja osastoille.

Kannatusjäsenmaksu jää kokonaisuudessaan puolueelle, joka vastaa vuosittaisesta yhteydenpidosta tähän ryhmään.

Jäsenmaksujen kokonaiskertymät ja jäsenmaksua maksaneiden jäsenten määrät olivat päättyneellä puoluekokouskaudella seuraavat:

31.12.2020

Jäsenmaksut euroina: 646 868,20 €
Jäseniä: 34 052
Maksaneet: 11 750
Vapaa ja maksuvapaat: 18 245
Äänioikeutetut: 29 995
Rästit: 4 057

31.12.2021

Jäsenmaksut euroina: 634 950,32 €
Jäseniä: 31 841
Maksaneet: 11 296
Vapaa ja maksuvapaat: 17 360
Äänioikeutetut: 28 656
Rästit: 3 185

31.12.2022

Jäsenmaksut euroina: 616 096,00 €
Jäseniä: 30 265
Maksaneet: 10 819
Vapaa ja maksuvapaat: 16 369
Äänioikeutetut: 27 188
Rästit: 3 077

Yhteensä: 1 897 914,52 €

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta


Kommentoi

Tietosuoja