Puoluekokous yhtyy aloitteen ehdotukseen siitä, että OmaSDP-sovellusta kehitetään dynaamiseksi sovellukseksi, joka on ajan tasalla läpi vuoden.

Puoluekokous yhtyy aloitteen ehdotukseen siitä, että OmaSDP-sovellusta kehitetään dynaamiseksi sovellukseksi, joka on ajan tasalla läpi vuoden.

Aloitteessa esitetään, että SDP kehittää ripeästi mobiilisovellusta dynaamiseksi sovellukseksi, joka on ajan tasalla läpi vuoden. Lisäksi aloitteessa esitetään, että sovellusta voisi hyödyntää omien tietojen tarkasteluun, materiaalin jakamiseen ja muuhun tiedon jakoon ja jäsenkyselyihin liittyen jäsenäänestysten ja vaalipelin lisäksi.

Verkkoselainpohjainen OmaSDP-sovellus lanseerattiin marraskuussa vuonna 2022. Sovelluksen kautta on tällä hetkellä mahdollista:

  • tarkistaa ja muokata omat yhteystietonsa, ladata oman osaston jäsenlistat tai täyttää ehdokkuuteen liittyvät ehdokastietonsa ehdokashakukonetta varten siirtyen OmaSDP-verkkosivulle
  • tarkistaa oman äänioikeuden voimassaolo sekä äänestää itselle aktiivisissa jäsenäänestyksissä
  • löytää tiedot jäsenmaksun maksamiseksi sekä puolueen jäsenedut
  • tarkastella kohdennettua materiaalia omien luottamustoimien mukaisesti tai jäsenyyden mukaisesti
  • pelata vaalipeliä, jota tullaan käyttämään myös jäsenhankinnan apuvälineenä ja kohtaamisten lisäämisenä jäseneksi kysymisessä
  • olemaan yhteydessä puoluetoimistoon tai omaan piiriin
  • seurata nettisivuilla olevaa uutissyötettä ja löytää oikopolut puolueen somesivuille

Sovellusta on mahdollista käyttää mobiilisti puhelimelta tai esimerkiksi tietokoneelta. Puolue päätti toteuttaa sovelluksen selainpohjaisena, jotta se ei veisi tilaa puhelimen muistista sekä siitä syystä, että sen käyttö olisi mahdollista myös muilta laitteilta. Tällä haluttiin mahdollistaa sovelluksen käyttö myös niille jäsenille, joille sen käyttö puhelimelta ei ole luontevaa. SDP on sitoutunut kehittämään sovellusta innovatiivisesti entisestään myös jäsenistöltä saadun palautteen mukaan.

167 SDP:n mobiilisovelluksen kehittäminen

Helsinginniemen Sosialidemokraatit ry.

SDP:llä on käytössä OmaSDP-mobiilisovellus. Sovellus on aktiivinen lähinnä vaalien aikana. Monet aikuiset, ja erityisesti nuoret, käyttävät aktiivisesti erilaisia mobiilisovelluksia. Varsinkin nuorten parissa sähköposti ja myös verkkosivustot alkavat olla toissijaisia tapoja etsiä tietoa, osallistua kyselyihin jne. Tätä aloitetta kirjoittaessa esim. sovelluksen Materiaalit-osio on tyhjä. Sovelluksesta löytyvät lähinnä omat perustiedot, joitakin uutisia sekä vaalipeli. SDP:n jäsenistön ikärakenne tarvitsee suunnanmuutosta. Siksi on tärkeää, että nuorten tarpeet ja toimintatavat huomioidaan puolueen toiminnassa ja sen tarjoamissa välineissä. Siksi myös mobiilisovellusta on tarpeen kehittää.

Helsinginniemen Sosialidemokraatit ry. esittää, että

SDP kehittää ripeästi mobiilisovellusta dynaamiseksi sovellukseksi, joka on ajan tasalla läpi vuoden. Uutisten lisäksi sovellusta voisi hyödyntää omien tietojen tarkastelun, vaalipelin ja jäsenäänestysten lisäksi esimerkiksi materiaalien jakamiseen, muuhun tiedonjakoon sekä jäsenkyselyihin.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 227


Kommentoi

Tietosuoja