Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Aloitteentekijä esittää puolueen säännöstöä muuten siten, että kunnallisjärjestöille mahdollistetaan suora henkilöjäsenyys samalla tavalla kuin piirijärjestöille.

Vuoden 2020 puoluekokous päätti muuttaa puolueen sääntöjä siten, että luonnollisen henkilön on mahdollista liittyä piirijärjestön ns. suorajäseneksi. Uudistuksen tarkoituksena on madaltaa kynnystä liittyä puolueeseen ja tarjota mahdollisuus tutustua puolueen toimintaan. Piirijärjestöt ovat tähän perustellusti valittu järjestötaso, sillä kunnallisjärjestöjä toimii vain vähemmistössä kunnista.

Piirien suorajäsenyydestä on kokemuksia vasta yhdeltä puoluekokouskaudelta ja jäsenyysmuoto edellyttää vielä kehittämistä. Esimerkiksi erityistä suorajäsenille tarkoitettua toimintaa on järjestetty hyvin vähän. Tähänastisten kokemusten perusteella ei voida tehdä vielä johtopäätöksiä jäsenyysmuodon laajentamisesta.

On huomionarvoista, että henkilöjäsen saa täydet jäsenoikeudet ja mahdollisuudet vaikuttaa ympäröivään maailmaan vain osastojäsenyyden kautta. Tästä syystä on perusteltua, että nykyinen piirin henkilöjäsenyys nähdään ennen kaikkea keinona tutustua toimintaan ja ohjautua sopivan puolueosaston jäseneksi. Kuuluminen henkilöjäsenenä kunnallisjärjestöön, jonka päätöksenteko perustuu osastojen edustajista koostuvan edustajiston päätöksiin, edellyttäisi tarkkaa sääntövalmistelua jäsenen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien osalta.

154 Puolueen henkilöjäsenyys mahdolliseksi kunnallisjärjestöille

Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n jäsen Riku Pirinen

SDP:n toiminta perustuu samanhenkisten ihmisten kokoamisesta yhteen. Samanhenkisyys voi syntyä erilaisista asioista, asuinpaikasta, työpaikasta tms. Puolueen sääntöihin on tehty muutos, jolla mahdollistettiin jäsenten kuuluminen suoraan puolueen jäseneksi ilman osastojäsenyyttä. Tällöin he ovat piirijärjestön jäseniä. Uusien jäsenten mukaan saamiseksi ja hajanaisen järjestökentän uudistamiseksi voisi olla hyvä, jos olisi mahdollista liittyä suoraan jäseneksi kunnallisjärjestöön, mikäli sellainen löytyy.

Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n jäsen Riku Pirinen esittää, että

SDP:n sääntöjä muutetaan siten, että myös kunnallisjärjestön on mahdollisuus ottaa henkilöjäseniä piirijärjestöjen tapaan.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 210


Kommentoi

Tietosuoja