Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Aloitteessa esitetään, että kerätään hyviä käytänteitä osastojen toimintatavoista ja käytänteistä. Puolueen nettisivuilla on aiemmin ollut mahdollisuus ilmiantaa hyviä käytänteitä ja näitä on julkaistu kaikille nähtäväksi. Koska käytänteiden jakaminen ei saavuttanut suurta suosiota, mahdollisuus poistettiin.

Puoluehallitus esittää, että puoluekokouksen jälkeen lähetetään kyselylomake kaikkiin osastoihin ja kerätään hyviä käytänteitä, jotka keräämisen jälkeen julkistetaan sekä nettisivuilla että OmaSDP -sovelluksen materiaalipankissa. Piirejä rohkaistaan järjestämään kannustavia ja koulutuksellisia tilaisuuksia jäsenistölleen. Monessa piirissä onkin ollut vahvoja strategioita paikallistoiminnan aktivoimiseksi.

Puolueen järjestöpäivät 2023 järjestetään vahvasti Aktiivisen paikallistoiminnan vision tavoitteiden ympärille. Järjestöpäivien ohjelma tukee myös näitä tavoitteita. Puoluetoimiston Digi- ja järjestökehittämisen asiantuntija on käytettävissä piireihin kouluttamaan jäsenhankinnasta, jäsenhuollosta, osastotoiminnan aktivoimisesta ja vapaaehtoistoiminnan johtamisen teemoista.

147 Puolueosastojen toiminnan kehittäminen

Lohikosken-Huhtasuon Sosialidemokraatit r.y.

Olemme huolissamme puolueosastojen nykyisestä toiminnasta. Monen puolueosaston kohdalla se on luvattoman heikkoa, mikäli toimintaa yleensä on. Monet yhdistykset lopettavat toimintansa, kun ei ole enää jäseniä, jotka ottaisivat vetovastuun. Ei ole taitoa eikä tietoa nykypäivään sopivaan yhdistystoimintaan.

Lohikosken-Huhtasuon Sosialidemokraatit r.y. esittää, että

puolueosastojen toiminnan tukemiseen kerätään tietoa hyvistä toimintatavoista sekä käytännöistä, joita varmaan monesta puolueosastosta löytyy ja jaettaisiin ne muiden puolueosastojen tiedoksi. Lisäksi ehdotamme, että järjestetään piireittäin Tsemppiä toimintaan -tilaisuuksia osastojen aktiiveille. Tarvitaan opastusta ja rohkaisua, miten toimintaa voisi uudistaa ja näin saada uusia jäseniä mukaan. Koulutusta ja tietoa hyvistä toiminnoista tarvitaan, muuten meidät ”hukka” perii.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 200


Kommentoi

Tietosuoja