Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Tätä lainkohtaa käsiteltäessä tulee huomioida myös ensihoidon tehtävillä toimiva sopimuspalokuntien ensivastehenkilöstö. Lisäksi selvitetään lainsäädännöllisiä keinoja lisätä sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskentelevien oikeudellista suojaa ja parantaa henkilöstön työturvallisuutta myös laajemmin.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

– Muutosesitys 1

Varsinais-Suomen Sosialidemokraattinen Piiri · 3

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Selvitykseen tulee sisällyttää myös muut sote-alan työntekijät, jotka voivat kohdata työssään väkivallan uhkaa.

Kannattajat
  • Outi Rämö
  • Minni Kuisma
  • Leila Terkomaa

– Muutosesitys 2

Outi Rämö · Lappi

Selvitykseen pitää sisällyttää myös muut sote-alan työntekijät, jotka kokevat työssään väkivaltaa tai sen uhkaa, tekevät naisvaltaisella alalla työtä kotihoidossa, päivystyspoliklinikoilla, mielenterveys- ja päihdetyössä, vuodeosastoilla jne.

– Muutosesitys 3

Kirsi Kaivonen · Pirkanmaa

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Tätä lainkohtaa käsiteltäessä tulee huomioida myös ensihoidon tehtävillä toimiva sopimuspalokuntien ensivastehenkilöstö. Lisäksi selvitetään lainsäädännöllisiä keinoja lisätä sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskentelevien oikeudellista suojaa ja parantaa henkilöstön työturvallisuutta myös laajemmin.

Ensilinjan auttajien yhdenvertainen oikeusturva on varmistettava ja heidän turvallisuuttaan edistettävä ennakoivalla lainsäädännöllä.  Rikoksista viranomaisia vastaan säädetään rikoslain 16 luvussa. Suojelun kohteena on toimeenpanovallan käyttö ja virkamiehenä toimivan henkilön turvallisuus, mutta ensihoitoa suorittaessaan viranhaltijan ei katsota käyttävän julkista valtaa. Sote-alan työntekijöiden työturvallisuuden parantamiseksi tulisi selvittää mahdollisuus rinnastaa myös pelastus- ja ensihoitohenkilöstön työssään kohtaama väkivalta laissa virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen.

Pelastustoimen toimintaympäristön nopeat muutokset vaativat konkreettisia toimenpiteitä pelastustoimen kehittämiseksi ja resurssien turvaamiseksi. Pelastustoimen koulutuksen resurssit on pidettävä tasolla, jolla pelastuslaitosten henkilöstön määrä ja osaamistarpeet turvataan. Näin muun muassa akuuttiin pelastajapulaan pystytään vastaamaan riittävällä tavalla. Varmistamalla riittävät henkilöstöresurssit turvataan pelastustoimen mahdollisuudet ehkäistä onnettomuuksia.

128 Rikoslain uudistaminen

Länsi-Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry

Olemme saaneet kuulla uutisia ensihoidon tilanteista, joissa ensihoitoa suorittavat työntekijät ovat yhä useammin joutuneet väkivallan tai sen uhkan kohteiksi. Ensihoitajien työ, jossa turvataan toisten ihmisten hyvinvointia ja terveyttä moninaisissa tilanteissa ja paikoissa, tulee saada kaikin keinoin turvalliseksi.

Länsi-Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry esittää, että

Suomen rikoslaki tulee uudistaa niin, että ensihoitajien ja palomies-ensihoitajien työssään kohtaama väkivalta tulee rinnastaa virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen ja siitä seuraavaan rangaistusasteikkoon.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 180


Kommentoi

Tietosuoja