Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen. Perintökaaren ajanmukaisuutta tulisi kuitenkin arvioida yhteiskunnan muuttuessa.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen. Perintökaaren ajanmukaisuutta tulisi kuitenkin arvioida yhteiskunnan muuttuessa.

– Muutosesitys 1

Jere Mattila · Helsingin Sosialidemokraatit

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Lakiosajärjestelmän säilyttämiselle nykyisellään on yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten vuoksi entistä vähemmän oikeuspoliittisia perusteita.

Historiallisesti lakiosaoikeuden tarkoitus on ollut turvata sukulaisten toimeentuloa perittävän kuollessa ja näin ollen toimia tietynlaisena sosiaaliturvana. Lisäksi feodaalisessa yhteiskunnassa oikeus omaisuuteen nähtiin pikemminkin yksilön väliaikaisena hallintaoikeutena sukupolvien ketjussa. Yhteiskunta ja sosiaaliturva ovat kuitenkin kehittyneet vuosien saatossa. Lisäksi ajatus omaisuudensuojasta yksilön oikeutena on vahvistunut.

Lakiosan tarkoitus on nyky-yhteiskunnassa ollut mm. turvata perittävien yhdenvertaisuutta. Tällä on ollut merkitystä myös sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Suomessa on jo nykylainsäädännön puitteissa mahdollisuus tehdä lakiosaan oikeutettu perinnöttömäksi tietyillä edellytyksillä.

SDP ei kannata lakiosasta luopumista. Sen sijaan testamentintekijän vapaata harkintaa ja sen laventamista on tarpeen harkita. SDP pitää tärkeänä, että perintökaarta tarkastellaan suhteessa yhteiskunnassa tapahtuneisiin muutoksiin ja lakia päivitetään tarpeen mukaan.

127 Perinnön lakiosan rajaaminen testamentilla pois lähisukulaisilta

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

Perinnönantajan tulisi voida rajata testamentilla täysi-ikäisten lastensa ja sukulaisten ns. lakiosa pois. Näissä tapauksissa voi olla kyse siitä, että sukulaiset ovat hylänneet omaisensa tai eivät ole pitänee häneen yhteyttä. Perinnönantajan tulee itse voida määritellä perintönsä saajan.

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Perinnön lakiosan rajaaminen testamentilla pois lähisukulaisilta.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 179


Kommentoi

Tietosuoja