Puoluekokous pitää tärkeänä, että nyt määräajaksi hyväksyttyjä rajoituksia pikavippien korkokatosta ja kuluttajaluottojen ja luoton välittäjien tarjoamien palvelujen suoramarkkinoinnin kiellosta jatketaan niin, että näistä toimenpiteistä saadaan pysyviä. Kulutusluottojen sääntelyn kehittämisen lisäksi puoluekokous pitää tärkeänä myös muiden ylivelkaantumisen ehkäisemiseen liittyvien instrumenttien, kuten sosiaalisen luototuksen, kehittämistä.

Puoluekokous pitää tärkeänä jatkaa lainsäädäntötoimia, joilla rajoitetaan pikavippien markkinointia sekä lisätään luotonantajan tiedonantovelvollisuuksia. Kulutusluottojen sääntelyn kehittämisen lisäksi puoluekokous pitää tärkeänä myös muiden ylivelkaantumisen ehkäisemiseen liittyvien instrumenttien, kuten sosiaalisen luototuksen, kehittämistä.

– Muutosesitys 1

Helsinki pk-ryhmä · Helsinki

Puoluekokous pitää tärkeänä, että nyt määräajaksi hyväksyttyjä rajoituksia pikavippien korkokatosta ja kuluttajaluottojen ja luoton välittäjien tarjoamien palvelujen suoramarkkinoinnin kiellosta jatketaan niin, että näistä toimenpiteistä saadaan pysyviä. Kulutusluottojen sääntelyn kehittämisen lisäksi puoluekokous pitää tärkeänä myös muiden ylivelkaantumisen ehkäisemiseen liittyvien instrumenttien, kuten sosiaalisen luototuksen, kehittämistä.

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 61-62

Korkeakorkoisia, vakuudettomia luottoja, ns. pikavippejä koskevaa lainsäädäntöä tiukennettiin v. 2019 muun muassa asettamalla luotoille korkokatto. Tiukennukset olivat oikeansuuntaisia, mutta riittämättömiä pikavippeihin liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Pikavippejä, on edelleen nopea ja helppo saada. Niitä markkinoidaan kuluttajille kyseenalaisin keinoin. Pikavipit ovat kalliita ja niiden ehdot vaikeaselkoisia. Niihin turvautuvat useimmiten ne kuluttajat, joilla ei ole muita vaihtoehtoja. Velkaongelmat ovat tilastojen mukaan lisääntyneet. Pikavipit ovat yksi merkittävä syy ihmisten ylivelkaantumiselle.

61 Pikavippien sääntelyn tiukentaminen

Sosialidemokraattiset Nuoret ry

 

Pikavipeillä voidaan viitata hyvin erilaisiin, kustannuksiltaan kalliisiin kulutusluottoihin, joilla on monenlaisia kauppanimiä. Yhteistä pikavipeille on, että luottopäätösten saaminen tapahtuu nopeasti ja vaivattomasti.

On kestämätöntä, että korkeakorkoisia ja muilta kustannuksilta kalliita luottoja ottavat valitettavan usein ne, joilla ei niihin olisi edes varaa. Vielä huolestuttavampaa on, että kuluttaja ei välttämättä aina edes ymmärrä nostaneensa pikavipin. Nuorten ohella myös eläkeikäiset enenevässä määrin joutuvat ongelmiin pikavippien kanssa.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksessä (3/2019) todetaan, että mitä tiukempaa sääntely on, sitä voimakkaat ovat kannustimet sitä kiertää. Yksittäisten tiukennusten sijaan pikavippejä koskevaan sääntelyyn olisi siksi pureuduttava kokonaisvaltaisesti. On kuitenkin todettava, että muutoksia tarvitaan pikaisesti. Esimerkiksi tällä hetkellä luotonantajalla ei ole velvollisuutta varoittaa pikavippien haitallisista vaikutuksista. Kuluttajaluottoja koskevan markkinoinnin sääntelyyn on lisättävä uusi tiedonantovelvoite, jonka mukaan luotonantajien on ilmoitettava selkeästi ja ymmärrettävästi mahdollisista haitallisista vaikutuksista kuluttajan talouteen.

Jotta voisimme ehkäistä pienituloisten ja vähävaraisten ajautumista pikavippikierteeseen, tulisi meidän varmistaa, että pikavippiä hakeva olisi tietoinen ennen luottopäätöstä muista vaihtoehtoisista tavoista järjestää taloudellista tilannettaan. Esimerkiksi taloudellisesti vaikeassa tilanteessa oleva tulisi ohjata ensisijaisesti hakemaan kunnalta sosiaalista luototusta korkeakorkoisten pikavippien sijaan. Esitämme siksi, että kuluttajaluottoja koskevaan sääntelyyn lisätään uusi tiedonantovelvoite, jonka mukaan luotonantajan täytyy antaa kuluttajalle tieto muista vaihtoehtoisista tavoista järjestää kuluttajan taloudellinen tilanne.

Erityisesti sähköpostin tai tekstiviestin kautta tuleva sähköinen suoramarkkinointi on koettu häiritsevänä mainontana, josta on hyvin vaikea päästä eroon. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on selvityksessään (6/2019) ehdottanut tähän ongelmaan sähköisen suoramarkkinoinnin rajoittamista. On perusteltua, että jatkossa kuluttajalle voisi lähettää nimellä osoitettua suoramarkkinointia vain, mikäli kuluttaja on sitä erikseen pyytänyt.

Sosialidemokraattiset Nuoret ry esittää, että SDP

  1. ottaa tavoitteekseen aloittaa kansallisella tasolla uudistuksen, joka pureutuu kokonaisvaltaisesti pikavippejä koskevan sääntelyn tiukentamiseen: ja
  2. ottaa huomioon aloitteessa esitetyt konkreettiset ratkaisuehdotukset kuluttajaluottoja koskevan sääntelyn uudistamiseksi:
    1. Kulutusluottoja koskevaan markkinoinnin sääntelyyn lisätään uusi tiedonantovelvoite, jonka mukaan luotonantajien on ilmoitettava selkeästi ja ymmärrettävästi mahdollisista haitallisista vaikutuksista kuluttajan talouteen.
    2. Kuluttajaluottoja koskevaan markkinoinnin sääntelyyn lisätään uusi tiedonantovelvoite, jonka mukaan luotonantajan täytyy antaa kuluttajalle tieto muista vaihtoehtoisista tavoista järjestää kuluttajan taloudellinen tilanne.
    3. Rajoitetaan pikavippien sähköistä suoramarkkinointia niin, että kuluttajalle voi lähettää nimellä osoitettua suoramarkkinointia vain, mikäli kuluttaja on sitä erikseen pyytänyt.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 131

62 Markkinaehtoisten kulutusluottojen rajoittaminen

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Sosialidemokraattisen puolueen tulee toimia sen eteen, että kulutusluottojen saatavuutta, määrää ja korkoja rajoitetaan. Markkinaehtoisilla kulutusluotoilla on suuri osuus köyhyyden ja maksuhäiriömerkintöjen lisääntymisessä. Luotoille tulee asettaa selkeät, inhimilliset toimintarajoitukset.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 132


Kommentoi

Tietosuoja