SDP ottaa tavoitteekseen luottotietolainsäädännön sekä korko-, perintä- ja ulosottolainsäädännön uudistamisen. Puoluekokous pitää tärkeänä myös muiden tarvittavien toimien tekemistä velallisten aseman turvaamiseksi ja parantamiseksi.

Puoluekokous kannattaa myös pikavippien ja vastaavien epäterveeseen velkaantumiseen johtavien rahoitusmuotojen rajoittamista lainsäädäntöä kehittämällä.

Lisäksi puoluekokous velvoittaa puoluetta valmistelemaan laaja-alaisen ylivelkaantumista koskevan toimenpideohjelman, joka käsittelee ylivelkaantumista eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa, kuinka ylivelkaantumista tulisi ehkäistä ja ratkaisuja ylivelkaantuneiden aseman parantamiseen ottaen huomioon muun muassa muissa aloitteissa (61-62) mainittujen kulutusluottojen ja pikavippien ongelmat.

Puoluekokous pitää tärkeänä luottotietolainsäädännön sekä korko-, perintä- ja ulosottolainsäädännön tarkastelua ja tarvittavien toimien tekemistä velallisten aseman turvaamiseksi.

Puoluekokous kannattaa myös pikavippien ja vastaavien epäterveeseen velkaantumiseen johtavien rahoitusmuotojen rajoittamista lainsäädäntöä kehittämällä.

Puoluekokous kannattaa myös taloudenhallinnan valistuksen, rahoitusvalvonnan kattavuuden sekä velkaneuvonnan parantamista. Ylivelkaantumisen ehkäisemisen kanssa toimivien kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä tulee parantaa.

– Muutosesitys 1

Helsinki pk-ryhmä · Helsinki

SDP ottaa tavoitteekseen luottotietolainsäädännön sekä korko-, perintä- ja ulosottolainsäädännön uudistamisen. Puoluekokous pitää tärkeänä myös muiden tarvittavien toimien tekemistä velallisten aseman turvaamiseksi ja parantamiseksi.

Puoluekokous kannattaa myös pikavippien ja vastaavien epäterveeseen velkaantumiseen johtavien rahoitusmuotojen rajoittamista lainsäädäntöä kehittämällä.

Puoluekokous kannattaa myös taloudenhallinnan valistuksen, rahoitusvalvonnan kattavuuden sekä velkaneuvonnan parantamista. Ylivelkaantumisen ehkäisemisen kanssa toimivien kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä tulee parantaa.

– Muutosesitys 2

Savo-Karjala pk-ryhmä · Savo-Karjala

Puoluekokous pitää tärkeänä luottotietolainsäädännön sekä korko-, perintä- ja ulosottolainsäädännön tarkastelua ja tarvittavien toimien tekemistä velallisten aseman turvaamiseksi.
Puoluekokous kannattaa myös pikavippien ja vastaavien epäterveeseen velkaantumiseen johtavien rahoitusmuotojen rajoittamista lainsäädäntöä kehittämällä.
Lisäksi puoluekokous velvoittaa puoluetta valmistelemaan laaja-alaisen ylivelkaantumista koskevan toimenpideohjelman, joka käsittelee ylivelkaantumista eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa, kuinka ylivelkaantumista tulisi ehkäistä ja ratkaisuja ylivelkaantuneiden aseman parantamiseen ottaen huomioon muun muassa muissa aloitteissa (61-62) mainittujen kulutusluottojen ja pikavippien ongelmat.

Ylivelkaantuminen on iso yhteiskunnallinen ongelma ja sen ratkaisemiseksi tarvitaan ilmiön kokonaisvaltaista tarkastelua ja toimenpiteitä useilla eri sektoreilla. Valtionvarainministeriön asettama työryhmä esitti v. 2019 mietinnössään muun muassa positiivisen luottorekisterin käyttöönottoa ja asian valmistelu on jo aloitettu. Positiivisen luottotietorekisterin on määrä tulla voimaan v. 2023 alussa.

Kohtuuttoman suuret korko-, perintä- ja ulosottokulut voivat pahentaa velallisen tilannetta. Velallisella ei aina välttämättä ole voimavaroja ja osaamista riitauttaa kohtuuttomia tai jopa perusteettomia liitännäiskuluja.

63 Ripeästi ratkaisuja pikavippi-, maksuhäiriö- ja luottotieto-ongelmiin

Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry

 

Ylivelkaantumisen uusi aalto Suomessa on aiheutunut mm. pikavippien aggressiivisesta markkinoinnista, niiden ja kulutusluottojen korkeista koroista ja velallisten runsaista perintä- ja ulosottokuluista. Maksuhäiriömerkintöjä on lähes 400.000 henkilöllä eli yhdeksällä prosentilla aikuisväestöstä. Ulosoton asiakkaina on noin puoli miljoonaa suomalaista.

Maksuhäiriömerkintä hankaloittaa elämää monin tavoin: estää asuntolainan, vuokra-asunnon tai kotivakuutuksen saamista taikka luottokortin, sähkösopimuksen tai teleliittymän hankkimista. Merkintä säilyy kahdesta neljään vuotta vielä velvoitteen hoitamisen jälkeenkin. Luottotietolain mukaiset säilytysajat ovat 12 vuoden takaa ja selvästi liian pitkät digitalisoituneen yhteiskunnan kansalaisten elämänhallinnan kannalta.

Ns. pikavippien enimmäiskorkosääntely ei riitä kitkemään niistä aiheutuvia nopean ja liiallisen velkaantumisen tilanteita. Tarvitaan tiukkoja rajoja kulutusluottojen tarjonnalle, mainonnalle ja sallittaville sopimusehdoille. Jo velkaantuneiden yksilöiden ja perheiden velkahallinnan mahdollistamiseksi on puututtava kohtuuttomiin viivästyskorkoihin, perintä- ja ulosottokuluihin, jotka venyttävät itse velkojen lyhentämistä.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan positiivinen luottotietorekisteri otetaan käyttöön hallituskauden aikana, ja samalla lyhennetään maksuhäiriömerkintöjen kestoaika. Näitä toimia on syytä kiirehtiä ja kytkeä laajempaan toimenpidekokonaisuuteen ylivelkaongelmien voittamiseksi.

Hämeenlinnan Työväenyhdistys ry esittää SDP:n puoluekokoukselle 2020, että

kuluvan vaalikauden aikana

1) valmistellaan ja otetaan käyttöön positiivinen luottotietorekisteri ainakin kuluttajaluottojen osalta ja maksuhäiriömerkintöjen kestoa lyhennetään sekä vaikutuksia kohtuullistetaan

2) tehostetaan lainsäädäntö- ja valvontatoimia pikavippien ja vastaavien epäterveeseen velkaantumiseen johtavien rahoitusmuotojen rajoittamiseksi

3) kohtuullistetaan ja suhteutetaan velan määrään velalliselle koituvia liitännäisiä korko-, perintä- ja ulosottokuluja

4) parannetaan taloudenhallinnan valistusta, rahoitusvalvonnan kattavuutta sekä velkaneuvonnan ja Takuusäätiön toimintaedellytyksiä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 133


Kommentoi

Tietosuoja