Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Työntekijöiden neuvotteluasemaa työehtosopimuksen vaihtotilanteissa pitää vahvistaa. Mielivaltaiset työehtosopimusten vaihtamiset, joiden tavoitteena on työehtojen heikentäminen, pitää estää.

Puoluekokous yhtyy aloitteiden tavoitteeseen. Työntekijöiden neuvotteluasemaa työehtosopimuksen vaihtotilanteissa pitää vahvistaa. Mielivaltaiset työehtosopimusten vaihtamiset, joiden tavoitteena on työehtojen heikentäminen, pitää estää.

– Muutosesitys 1

Savo-Karjala pk-ryhmä · Savo-Karjala 1

Puolue kokous yhtyy aloitteeseen. Työntekijöiden neuvotteluasemaa työehtosopimuksen vaihtotilanteissa pitää vahvistaa. Mielivaltaiset työehtosopimusten vaihtamiset, joiden tavoitteena on työehtojen heikentäminen, pitää estää. 

Kannattajat
  • Vuokko Puljujärvi

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 33-34

Aloitteissa esitetään työehtosopimusten mielivaltaisen vaihtelun kiristämistä lainsäädäntöä kiristämällä ja nostetaan esiin tilanteita, joissa työnantajapuoli on vaihtanut työnantajaliittoa pelkästään edullisemman työehtosopimuksen vuoksi.

33 Työehtosopimusshoppailun kriminalisointi

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Sosialidemokraattisen puolueen tulee kieltää lainsäädännöllä työnantajapuolen työehtosopimusten mielivaltainen vaihtelu halvempien työehtojen toivossa. Työnantajapuolen tulee käyttää alalleen sovittua työehtosopimusta, eikä työntekijöiden työehtoja voi heikentää vaihtamalla mielivaltaisesti eri työehtosopimukseen.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 79

34 Loppu työmarkkinoiden työehtoshoppailulle

Kallion Sosialidemokraatit ry:n jäsen Timo Kärkkäinen

 

Postin sopimuskiistassa pitkään työtaisteluun joutunut Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on määritellyt, että työehtoshoppailu tarkoittaa työtekijöiden siirtämistä halvemman työehtosopimuksen piiriin, jotta työnantaja saa kustannussäästöä tai kilpailuetua.

Työehtoshoppailusta on uutisoitu ainakin vuodesta 2005 lähtien. Tuolloin se sai julkisuutta muun muassa SAK:n sisällä ammattiliittojen itsensä välisinä niin sanottuina rajariitoina. SAK joutui tuolloin ensimmäistä kertaa laatimaan pelisääntöjä ja suosituksia ammattiliittojen jäsenten siirtymiselle tilanteissa, joissa työnantaja vaihtaa työnantajaliittoa ja sen myötä työehtosopimusta.

Ensimmäisiä tapauksia oli silloisen Kemianliiton taistelu Nokialle kännykänkuoria valmistaneen Foxconnin shoppailua vastaan vuoden 2005 alussa. Yritys oli vaihtanut työnantajaliittoa Kemianteollisuus ry:stä Teknologiateollisuus ry:hyn vuonna 2004.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne lupasi vielä pääministerinä toimiessaan 21.11.2019 eduskunnan kyselytunnilla hallituksen huolehtivan siitä, että Suomesta kitketään ”työehtoshoppailu” – tavalla tai toisella.

Esitän, että

Sanna Marinin hallitus tekee vaalikauden 2019 – 2023 aikana hallituksen päätökset ja/tai esitykset eduskunnalle, joiden myötä toteutuu edellisen pääministerin Antti Rinteen lupaus, että sopimusshoppailu estetään Suomessa lailla tai muin keinoin.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 80

  • Kesäkuu 2023

    Työriitalakia on uudistettu tukemaan työrauhaa ja tuomaan työkaluja erityisesti työehtosopimuksiin liittyvien rajariitojen ratkomiseen. Käyttöön on otettu vapaaehtoinen sovittelu sekä täsmennetty osapuolten velvollisuuteen valmistautua sovitteluun.


Kommentoi

Tietosuoja