Puoluekokous pitää Viikko Pohjois-Karjalan työtä alueellisen viestinnän eteen hyvänä ja tärkeänä. Puoluekokous ei yhdy aloitteisiin viestintätuen nostamisesta.

Puoluekokous pitää Viikko Pohjois-Karjalan työtä alueellisen viestinnän eteen hyvänä ja tärkeänä. Puoluekokous ei yhdy aloitteisiin viestintätuen nostamisesta.

– Muutosesitys 1

Matti Pesonen · Savo - Karjala 1

Puoluekokous yhtyy aloitteisiin viestintätuen nostamisesta ja nostaa tukea 30000 €:lla vuodessa, puoluekokouskauden ajalle.

Kannattajat
  • Tarja Kärkkäinen

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 222-224

Aloitteita esittävät ovat huolissaan viestintätuen riittävyydestä, jotta Viikko Pohjois-Karjala voi kehittää ja jatkaa toimintaansa. Aloitteessa esitetään, että viestintätukea korotetaan 115 000 euroon vuodessa.

Viikko Pohjois-Karjala on ainoa alueellinen julkaisu, joka tällä hetkellä saa viestintätukea puolueelta. Puoluehallitus pitää Viikko Pohjois-Karjalan tilaajamäärää kunnioitettavana. Tilaajamäärä osoittaa, että työtä on tehty hyvin ja alueen jäsenistö kokee lehden tärkeäksi viestintäkanavaksi.

Yleisesti printtimedian tilaajamäärät pienenevät ja mediatalot keskittävät tarjontaansa enemmän verkkoon. Painettu printti puoltaa edelleen vahvasti paikkansa, mutta samaan aikaan on todettava, että verkkoviestinnän ja -medioiden merkitys kasvaa koko ajan. Samaan aikaan puolueenkin tulee panostaa reaaliaikaiseen, tavoittavaan ja jäseniään palvelevaan verkkoviestintään.

Vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen puoluevaltuusto teki päätöksen säilyttää viestintätuet aiemmalla tasolla ja syysvaltuusto päätti näin myös vuoden 2020 osalta. Yleensä piirien tuet ja viestintätuet päätetään tietylle tasolle koko vaalikaudeksi, eikä puoluevaltuusto ole toistaiseksi poikennut käytännöstä. Puoluetoimisto tutkii mallia, jolla viestintätukia voitaisiin tulevaisuudessa parhaiten jakaa SDP:n tavoitteita ja verkkoviestintää edistävällä tavalla.

222 Viestintätukea on korotettava

Savo-Karjalan Sosialidemokraatit ry

 

Vuonna 2011 SDP leikkasi viestintätukeaan alueelliselta työväenlehdistöltä siirtäen tiedotuksen painopistettä enemmän Demokraatin ja sähköisen viestinnän suuntaan. Samalla myös Viestintärahoitus Oy lopetti maakunnallisten demarilehtien kustantamisen, ja neljä aluelehteä lopetti toimintansa.

Maakuntalehdistä toimintaansa jäi näiden muutosten jälkeen jatkamaan lopulta kolme maakuntalehteä, joista toimintaansa ainoana alueellisena palkansaajalehtenä jatkaa edelleen joensuulainen Viikko Pohjois-Karjala, jolle viestintätukea on myönnetty kuluvan puoluekokouskauden loppuun asti 50 000 euroa vuodessa.

Pohjois-Karjalassa omaa aluelehteä on kustannettu vuosien 2011–12 muutosten jälkeen paikallisena lehtiosuuskuntana, jonka omistajina toimivat paikalliset ammatti- ja puolueosastot sekä lehden tilaajat. Osuuskunnassa on tätä nykyä noin 300 jäsentä.

Viikko Pohjois-Karjalan tilaajakanta on säilynyt viime vuodet noin 5000:ssa, mitä voi pitää maakunnan kokoon nähden hyvänä lukemana. Lehden saaman palautteen perusteella iso osa piirin jäsenistöstä kokee edelleen oman alueellisen printtilehden tärkeäksi tiedottamisen väyläksi niin paikallistason, piirin kuin eduskunnankin asioissa.

Vaikka lehden tulorahoituksesta suurin osa muodostuukin lehden tilaus- ja mainosmyynnistä, on SDP:n viestintätuella elintärkeä merkitys lehden toiminnan kannalta. Nykyistä tukea korottamalla lehdellä olisi paremmat edellytykset vastata vuonna 2013 laajentuneen Savo-Karjalan vaalipiirin tarpeisiin niin printti- kuin erityisesti sähköisen ja sosiaalisen median kanavissa.

Savo-Karjalan Sosialidemokraatit ry esittää puoluekokoukselle

Viikko Pohjois-Karjalan viestintätuen korottamista 115 000 euroon vuodessa seuraavan puoluekokouskauden ajaksi tukeakseen ainoaa jäljellä olevaa alueellista työväenlehteään, lehden digitalisointia sekä siten tavoittavuutta ja toiminnan kehittämistä Pohjois-Karjalan ohella Pohjois-Savon alueella.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 406

223 Viestintätukea on korotettava

Joensuun Työväenyhdistys ry

 

Vuonna 2011 SDP leikkasi viestintätukeaan alueelliselta työväenlehdistöltä siirtäen tiedotuksen painopistettä enemmän Demokraatin ja sähköisen viestinnän suuntaan. Samalla myös Viestintärahoitus Oy lopetti maakunnallisten demarilehtien kustantamisen, ja neljä aluelehteä lopetti toimintansa.

Maakuntalehdistä toimintaansa jäi näiden muutosten jälkeen jatkamaan lopulta kolme maakuntalehteä, joista toimintaansa ainoana alueellisena palkansaajalehtenä jatkaa edelleen joensuulainen Viikko Pohjois-Karjala, jolle viestintätukea on myönnetty kuluvan puoluekokouskauden loppuun asti 50 000 euroa vuodessa.

Pohjois-Karjalassa omaa aluelehteä on kustannettu vuosien 2011–12 muutosten jälkeen paikallisena lehtiosuuskuntana, jonka omistajina toimivat paikalliset ammatti- ja puolueosastot sekä lehden tilaajat. Osuuskunnassa on tätä nykyä noin 300 jäsentä.

Viikko Pohjois-Karjalan tilaajakanta on säilynyt viime vuodet noin 5000:ssa, mitä voi pitää maakunnan kokoon nähden hyvänä lukemana. Lehden saaman palautteen perusteella iso osa piirin jäsenistöstä kokee edelleen oman alueellisen printtilehden tärkeäksi tiedottamisen väyläksi niin paikallistason, piirin kuin eduskunnankin asioissa.

Vaikka lehden tulorahoituksesta suurin osa muodostuukin lehden tilaus- ja mainosmyynnistä, on SDP:n viestintätuella elintärkeä merkitys lehden toiminnan kannalta. Nykyistä tukea korottamalla lehdellä olisi paremmat edellytykset vastata vuonna 2013 laajentuneen Savo-Karjalan vaalipiirin tarpeisiin niin printti- kuin erityisesti sähköisen ja sosiaalisen median kanavissa.

Joensuun Työväenyhdistys ry esittää puoluekokoukselle

Viikko Pohjois-Karjalan viestintätuen korottamista 115 000 euroon vuodessa seuraavan puoluekokouskauden ajaksi tukeakseen ainoaa jäljellä olevaa alueellista työväenlehteään, lehden digitalisointia sekä siten tavoittavuutta ja toiminnan kehittämistä Pohjois-Karjalan ohella Pohjois-Savon alueella.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 407

224 Viestintätukea on korotettava

Nurmeksen Sosialidemokraatit ry

 

Vuonna 2011 SDP leikkasi viestintätukeaan alueelliselta työväenlehdistöltä siirtäen tiedotuksen painopistettä enemmän Demokraatin ja sähköisen viestinnän suuntaan. Samalla myös Viestintärahoitus Oy lopetti maakunnallisten demarilehtien kustantamisen, ja neljä aluelehteä lopetti toimintansa.

Maakuntalehdistä toimintaansa jäi näiden muutosten jälkeen jatkamaan lopulta kolme maakuntalehteä, joista toimintaansa ainoana alueellisena palkansaajalehtenä jatkaa edelleen joensuulainen Viikko Pohjois-Karjala, jolle viestintätukea on myönnetty kuluvan puoluekokouskauden loppuun asti 50 000 euroa vuodessa.

Pohjois-Karjalassa omaa aluelehteä on kustannettu vuosien 2011-12 muutosten jälkeen paikallisena lehtiosuuskuntana, jonka omistajina toimivat paikalliset ammatti- ja puolueosastot sekä lehden tilaajat. Osuuskunnassa on tätä nykyä noin 300 jäsentä.

Viikko Pohjois-Karjalan tilaajakanta on säilynyt viime vuodet noin 5000:ssa, mitä voi pitää maakunnan kokoon nähden hyvänä lukemana. Lehden saaman palautteen perusteella iso osa piirin jäsenistöstä kokee edelleen oman alueellisen printtilehden tärkeäksi tiedottamisen väyläksi niin paikallistason, piirin kuin eduskunnankin asioissa.

Vaikka lehden tulorahoituksesta suurin osa muodostuukin lehden tilaus- ja mainosmyynnistä, on SDP:n viestintätuella elintärkeä merkitys lehden toiminnan kannalta. Nykyistä tukea korottamalla lehdellä olisi paremmat edellytykset vastata vuonna 2013 laajentuneen Savo-Karjalan vaalipiirin tarpeisiin niin printti- kuin erityisesti sähköisen ja sosiaalisen median kanavissa.

Nurmeksen Sosialidemokraatit ry esittää puoluekokoukselle

Viikko Pohjois-Karjalan viestintätuen korottamista 115 000 euroon vuodessa seuraavan puoluekokouskauden ajaksi tukeakseen ainoaa jäljellä olevaa alueellista työväenlehteään, lehden digitalisointia sekä siten tavoittavuutta ja toiminnan kehittämistä Pohjois-Karjalan ohella Pohjois-Savon alueella.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 408

  • Työväenlehdistön Kannatusyhdistys ry on tukenut Viikko Pohjois-Karjalaa taloudellisesti uuden myyntijärjestelmän ostamisessa ja käyttöönotossa.


Kommentoi

Tietosuoja