Puoluekokous ymmärtää tilanteen vaikeuden, mutta puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Puoluekokous ymmärtää tilanteen vaikeuden, mutta puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Aloitteen tekijä on huolissaan työväentalojen käyttötalouden riittävyydestä. Aikanaan työväentalot ovat olleet monipuolisen aktiviteetin keskuksia, mutta aikojen muuttuessa tarpeet muun muassa vapaa-ajanvieton osalta ovat muuttuneet. Työväentalojen käyttöasteet ja sitä myötä tulorahoitus ovat laskeneet, mikä aiheuttaa aloitteessa kuvatun ongelman. Julkinen sektori on ottanut vastatakseen monet työväentalojen toiminnot. Puolueosaston toiminnan ydin ei kuitenkaan ole seinien ylläpitäminen, vaan sosialidemokratian ja edistäminen omalla alueella.

221 Työväentalojen käyttörahoitus

Ulvilan Sosialidemokraatit ry

 

Sosialidemokraattien järjestöillä on edelleen omistuksessaan työväentaloja.

Talojen kunto käyttö, sijainti, omistusoikeus ym. ovat erilaisia ja lisäksi tulovirta hyvin erilainen. Osassa varmaan on hyviäkin vuokratuloja, lisänä muita sijoitustulojakin.

Suurin osa joutuu edelleen tukemaan talonsa käyttöä ja hoitamaan tavalla, jolla ne rakensivat, talkoillakin. On myös jäsenten omiakin rahoja jouduttu käyttämään.

Käyttökustannukset ovat vain kasvaneet. Sähkön siirtomaksu on yksi ja muut, mm. vakuutukset ovat jopa  kohtuuttomia, kun tulovirta on edelleen hyvin pieni. Taloja pidetään yllä muulla toiminnalla, joka ei mielestämme ole oikea tapa. Työväentaloliitto on onnistunut saamaan hyvän jalansijan kotiseutuliiton ym. tahojen kanssa avustuksista rakennus- ja korjauskustannuksiin.

Tässä aloitteessa tarkoitettavaan käyttötalousmenoihin ei ole avustusta saatu.

Ulvilan Sosialidemokraatit esittää puoluekokoukselle, että

  • puolueemme aloittaa toimet työväentalojen käyttörahoituksen saamiseksi valtion budjettiin, tai muulla sopivalla tavalla hoitaa talojen käytön ja järjestöjen tulevaisuuden, vähintään 2000 € /vuosi.

Kaikilla jäsenjärjestöillä ei ole enää taloja hallussa, Ulvilan Sosialidemokraateilla kaksi. Talot ovat kohtuullisessa kunnossa, näiden säilyttämisen ja kaikkien työväentalojen puolesta teemme aloitteen.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 405

  • Työväenlehdistön kannatusyhdistys ry myöntänyt korottomia 2000 euron lainoja korona-ajan ongelmien hoitamiseksi. Lisäksi Tradeka tukee työväentaloja tässä asiassa.


Kommentoi

Tietosuoja