Vuosina 2021–2023 ovat käytössä seuraavat jäsenmaksuluokat:

luokka I: Sääntöjen mukaisilla perusteilla jäsenmaksuista vapautetut jäsenet

luokka II: Alennetun jäsenmaksun maksavat jäsenet, joko sääntöjen mukaisin perustein määrätyt jäsenet tai puoluevaltuuston erikseen määrittelemät alennusperusteet määräajaksi

luokka III: Täyden jäsenmaksun maksavat jäsenet

luokka IV: Kannatus- ja tukimaksut

Mikäli puoluekokous hyväksyy aloitteiden 225-227 päätösesityksen, luokka II ikäraja nousee 28 ikävuoteen. Muilta osin noudatetaan puolueen sääntöjä jäsenmaksujen ja ylimääräisten jäsenmaksujen perimisen suhteen.

Kansanedustajilta peritään vuosittain puoluevaltuuston päättämän suuruinen ns. kansanedustajamaksu, joka tulee piirijärjestölle. Samoin europarlamentaarikoilta peritään vastaava maksu europarlamentaarikoille, tämä maksu suoritetaan puolueelle.

Vuosina 2021–2023 ovat käytössä seuraavat jäsenmaksuluokat:

luokka I: Sääntöjen mukaisilla perusteilla jäsenmaksuista vapautetut jäsenet

luokka II: Alennetun jäsenmaksun maksavat jäsenet, joko sääntöjen mukaisin perustein määrätyt jäsenet tai puoluevaltuuston erikseen määrittelemät alennusperusteet määräajaksi

luokka III: Täyden jäsenmaksun maksavat jäsenet

luokka IV: Kannatus- ja tukimaksut

Mikäli puoluekokous hyväksyy aloitteiden 225-227 päätösesityksen, luokka II ikäraja nousee 28 ikävuoteen. Muilta osin noudatetaan puolueen sääntöjä jäsenmaksujen ja ylimääräisten jäsenmaksujen perimisen suhteen.

Kansanedustajilta peritään vuosittain puoluevaltuuston päättämän suuruinen ns. kansanedustajamaksu, joka tulee piirijärjestölle. Samoin europarlamentaarikoilta peritään vastaava maksu europarlamentaarikoille, tämä maksu suoritetaan puolueelle.

220 Puoluehallituksen esitys puolueen jäsenmaksuiksi 2021-2023

Puoluehallitus

 

Jäsenmaksujen määräytymisperuste

Puolueen sääntöjen 10 §:ssä säädetään jäsenmaksujen määräytymisperusteista. Säännöt ovat varsin joustavat ja antavat puoluekokoukselle ja puoluevaltuustolle mahdollisuuden tehdä hyvin joustavia päätöksiä jäsenmaksusta. Myös yhdistyksillä on monia omaan päätökseen liittyviä mahdollisuuksia tulla maksukyvyn perusteella jäsentä vastaan, jos jäsenmaksut osoittautuvat esteeksi jäsenyydelle.

Kuluvan vuoden 2020 jäsenmaksuista on voimassa puoluevaltuuston syyskokouksen 2019 päätös:

luokka I:    Ei jäsenmaksua

luokka II:  Nuoret alle 25 vuotta 13 euroa

Sääntöjen mukaisin sosiaalisin perustein alennettu jäsenmaksu 26 euroa

luokka III:  57.00 €/vuosi

luokka IV:  Tukijäsenmaksu omalle puolueosastolle varsinaisen jäsenmaksun lisäksi 120 euroa vuodessa jäseneltä, joiden kuukausitulo ylittää 3 600 euroa, kannatusjäsenmaksun alaraja on 20 euroa vuodessa.

Lisäksi puoluevaltuusto päätti, että jäsenmaksujen jako eri puolueorganisaatioiden kesken on seuraava: piirien osuus 60, puolueosastojen osuus 40 sekä puolueen osuus 0 prosenttia. Puolue pidättää 11 prosenttia jäsenrekisterin ylläpitokulujen kattamiseksi ennen jäsenmaksujen jakoa piireille ja osastoille.

– – –

Jäsenmaksujen kokonaiskertymät ja jäsenmaksua maksaneiden jäsenten määrät olivat päättyneellä puoluekokouskaudella seuraavat:

 

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 403

  • Puoluevaltuustoon syksyllä 2020 ei viety nuorisojäsenmaksujen muutosta. Maksut on kuitenkin hyvitetty asianosaisille. Syysvaltuustolle viedään jäsenmaksuesitys puoluekokouksen päätöksen mukaisesti.


Kommentoi

Tietosuoja