Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen, mutta toteaa, ettei puolue voi määrätä puolueosastoja tai valitsijayhdistyksiä asettamaan erityisesti ehdolle jonkin tietyn ryhmän edustajia. Puoluekokous kuitenkin kannustaa asettamaan aloitteessa mainitusta taustoista tulevia ehdokkaita kaikissa kunnissa.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

– Muutosesitys 1

Helsinki pk-ryhmä · Helsinki 1

Aloitteessa esitetään, että jokaisessa kunnallisjärjestössä ja/tai vaalipiirissä
asetetaan ehdokaslistalle vammaisia ja vammaisasioita ajavia henkilöitä. Puoluekokous pitää
tärkeänä, että SDP:n ehdokkaat kunnallisvaaleissa tulevat erilaisista taustoista, ja heillä on
erilaista asiantuntemusta ja elämänkokemusta.
Puolue ei voi määrätä puolueosastoja tai valitsijayhdistyksiä asettamaan erityisesti ehdolle jonkin
tietyn ryhmän edustaja, mutta puoluekokous kannustaa asettamaan aloitteessa mainitusta
taustoista tulevia ehdokkaita kaikissa kunnissa.

Kannattajat
  • Juha Jaatinen

Aloitteessa esitetään vaalien ehdokasasetteluissa kiintiötä vammaisille henkilöille tai vammaisasioita ajaville henkilöille, siten että kaikissa kunnissa asetetaan ehdolle ehdokas kyseisestä viiteryhmästä.

Puoluehallitus pitää tärkeänä, että SDP:n ehdokkaat kunnallisvaaleissa tulevat erilaisista taustoista, ja että heillä on erilaista asiantuntemusta ja elämänkokemusta. SDP:n ehdokkaana eri vaaleissa on ollut vammaisia henkilöitä sekä vammaisasioita ajavia henkilöitä, ja he tuovat tärkeää osaamista SDP:n ehdokaslistalle.

Puoluehallitus muistuttaa, että oikeus asettaa ehdokkaita jäsenäänestyksiin on puolueosastoilla sekä vähintään viiden asianomaisessa äänestyksessä äänioikeutetun jäsenen muodostamilla valitsijayhdistyksillä. Puolue ei voi määrätä puolueosastoja tai valitsijayhdistyksiä asettamaan ehdolle erityisesti minkään ryhmän edustajaa, mutta puoluehallitus kannustaa asettamaan aloitteessa mainituista taustoista tulevia ehdokkaita kaikissa kunnissa. Ehdokasasettelu toteutetaan vaalilakia, yhdenvertaisuutta ja puolueen sääntöjä noudattaen.

219 Tulevaisuudessa vammaisia ja vammaisasioita ajavia henkilöiden ehdokkaaksi asettaminen kaikissa vaaleissa

Puistolan Sos.-dem. Työväenyhdistys ry:n jäsenet Arzu Caydam-Lehtonen ja Sinikka Vepsä, Oulun Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n jäsen Pia Saarela, Kajaanin Sosialidemokraatit ry:n jäsen Tiina Heikkinen, Ay-väen Sosialidemokraatit ry:n jäsen Mika Taberman ja Pornaisten Kirkonseudun Työväenyhdistys ry:n jäsen Karin Rinne-Halme

 

Suomessa on voimassa mm. perustuslaki, Yhdenvertaisuuslaki (1.1.2015) ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimus, joka ratifioitiin 10.6.2016.

Suomessa on yli 800.000 vammaista henkilö (WHO). Heillä on kaksi vanhempaa, 4 isovanhempaa, sisaruksia, muita sukulaisia ja tuttavia. Joten henkilömäärä moninkertaistuu. He ovat potentiaalisia äänestäjiämme.

Edellä mainittujen lakien ja sopimuksen mukaan vammaiset henkilöt ovat yhdenvertaisia kansalaisia vammattomien henkilöiden kanssa.

Vammaisilla henkilöillä on oikeus vaikuttaa yhteiskunnallisesti ja olla suunnittelemassa heitä koskevissa asioissa.

Tällä hetkellä vammaisia ja vammaisasioita ajavia henkilöitä on vähän kuntien valtuustoissa, Eduskunnassa ja muissa päätöksentekoelimissä.

Yhdenvertaisuuslain mukaan välillinen ja välitön syrjintä on kielletty mm. iän, sukupuolen, terveyden, vammaisuuden vuoksi.

Me allekirjoittaneet esitämme, että

pääministeripuolueena SDP:n tulee panostaa jatkossa, että jokaisessa kunnallisjärjestöissä ja/tai vaalipiirissä asetetaan ehdokaslistalle vammaisia ja vammaisasioita ajavia henkilöitä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 402


Kommentoi

Tietosuoja