Puoluekokous yhtyy aloitteeseen sosiaalisin perustein alennetun jäsenmaksun määräaikaisuuden poistamisesta. Puoluekokous päättää myös nuorisojäsenmaksun yläikärajan nostamisesta samaan tasoon kuin nuorisolaissa on määritelty (tällä hetkellä 28 vuotta).

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen sosiaalisin perustein alennetun jäsenmaksun määräaikaisuuden poistamisesta. Puoluekokous päättää myös nuorisojäsenmaksun yläikärajan nostamisesta samaan tasoon kuin nuorisolaissa on määritelty (tällä hetkellä 28 vuotta).

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 225-227

Aloitteiden tekijät ovat huolissaan sosiaalisin perustein alennetun jäsenmaksun määräaikaisuudesta ja nuorisojäsenmaksun ikärajasta ja siitä, että ne saattavat estää joko pysymistä puolueen jäsenenä tai liittymistä.

Lahden puoluekokouksessa hyväksyttiin ponsi, jossa kehotettiin tehostamaan jäsenmaksujen keräystä. Yhtenä toimenpiteenä puoluetoimisto tulkitsi, että noudatetaan tarkemmin sääntöjä sosiaalisin perustein alennettujen jäsenmaksujen määräaikaisuutta. Jäsenistöltä saadun palautteen perusteella tästä tulkinnasta on jo suunniteltu luopua.

Nuorisojäsenmaksun ikärajan on luontevaa olla sama kuin nuorisolaissa on määritelty. Tällä hetkellä tuo ikäraja on 28 vuotta.

225 Puolueen jäsenmaksu

Lohikosken-Huhtasuon Sosialidemokraatit ry

 

Puolueosasto esittää jäsenelleen alennettua jäsenmaksua taloudellisista syistä. Syynä on usein pieni eläke tai työttömyys. Useasti myös pieni palkka, osa-aikatyö tai osatyökykyisyys. Nykyinen käytäntö on johtanut ja tulee johtamaan jäsenkatoon. Jäseniltä on liikaa vaadittu anoa joka vuosi pienennettyä jäsenmaksua.

Esitämme, että

  • Puolueosaston myöntämä alennettu jäsenmaksu on voimassa pysyvästi, kunnes jäsen itse tai puolueosasto esittää siirtymistä normaaliin jäsenmaksuun. Elämäntilanteen muuttuessa voidaan palata normaaliin jäsenmaksuun.
  • Nuorisojäsenmaksun ikärajaa nostetaan 25 vuodesta 30 vuoteen.
  • Puolueen jäsenmaksut pidetään muutoin entisellään.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 410

226 SDP:n nuorisojäsenmaksuun oikeuttavaa ikää on pidennettävä 29 ikävuoteen

Oulun sos. dem. nuoriso-osasto r.y. ja Oulun Opiskelijoiden Sos.-dem. yhdistys ry

 

Suomen Sosialidemokraattinen puolue, Sosialidemokraattiset Nuoret ja -Opiskelijat ovat aloittamassa nuoriin kohdistuvaa jäsenhankinta projektia vuoden 2020 aikana. Kampanjan tarkoituksena on saada lisää nuoria kiinnostumaan sosialidemokraattisesta liikkeestä ja liittymään mukaan toimintaan niin nuorisoliitossa, opiskelijoissa kuin myös puolueessa.

SDP:n jäsenistössä on suhteessa vähän nuoria tarkasteltaessa puolueen jäsenten keski-ikää. Puolueen tulevaisuuden ja aktiivien riittävyyden vuoksi on tärkeää, että jäsenhankintaa tehostetaan. On tärkeää, että nuoria aktiiveja saadaan houkuteltua liittymään puolueeseen ja osallistumaan sen toimintaan.

Siksi jäsenhankinta projektin ohessa tulisi tarkastella myös puolueen jäsenmaksua. Nuorisojäsenmaksu on tällä hetkellä alle 25-vuotiaille jäsenille 13€ vuodessa. Normaali jäsenmaksu on 57€, mikä on monelle opiskelijalle ja vähävaraiselle nuorelle iso summa. Nuorisojäsenmaksun 25 vuoden yläikäraja tarkoittaa, ettei esimerkiksi moni yli 25-vuotias opiskelija ole oikeutettu alhaiseen nuorisojäsenmaksuun, vaikka he tulisivat toimeen vain pienellä opintotuella.

Puolueen jäsenet voivat nykyisin hakea alennettua jäsenmaksua taloudellisiin syihin perustuen, mutta järjestelmää tulisi yksinkertaistaa nostamalla puolueen jäseneksi liittyvien nuorten aktiivien nuorisojäsenmaksun yläikärajaa 25 ikävuodesta 29 vuoteen asti. 29 ikävuoden raja on myös nuorisolain määre nuorelle, ja se toimisi täten validina ikärajana. On tärkeää pyrkiä madaltamaan SDP:n jäseneksi liittymisen kynnystä ja nuorisojäsenmaksun uudistus osana suurempaa jäsenhankinta kokonaisuutta olisi yksi askel oikeaan suuntaan.

Oulun sos. dem. nuoriso-osasto r.y. ja Oulun Opiskelijoiden Sos.-dem. yhdistys ry esittävät SDP:n puoluekokoukselle, että

SDP:n nuorisojäsenmaksuun oikeuttavaa ikää on pidennettävä 29 ikävuoteen asti.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 410

227 Jäsenmaksun alentamista ei enää pakko hakea vuosittain

Lahden Ammatillinen Sos.-dem. Yhdistys ry

 

Esitämme, että

SDP:n puoluekokous muuttaa Lahden puoluekokouksen päätöstä jäsenmaksu asian suhteen niin, että aiemmin johtokunnan päätöksellä myönnettyä jäsenmaksun alentamista ei tarvitse jäsenen hakea enää uudelleen vuosittain.

Perustelut

Moni jäsen on kokenut tämän Lahden puoluekokouspäätöksen vähätteleväksi ja ovat siten jättäneen jäsenmaksun mieluummin maksamatta, kuin että olisivat hakeneet johtokunnalta jäsenmaksun alentamista.

SDP:n tavoitteena on saada jäseniä lisää, eikä vähentää ja tämän muutoksen myötä onnistumisen mahdollisuus on suurempi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 411

  • Puoluevaltuustoon syksyllä 2020 ei viety nuorisojäsenmaksujen muutosta. Maksut on kuitenkin hyvitetty asianosaisille. Syysvaltuustolle viedään jäsenmaksuesitys puoluekokouksen päätöksen mukaisesti.


Kommentoi

Tietosuoja