Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen nuorten kannustamisesta työelämään ja korostaa, että työnteon tulisi olla aina kannattavaa eivätkä lapsen tulot saa vaikuttaa vanhempien toimeentulotukeen tai muihin etuuksiin.

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen nuorten kannustamisesta työelämään ja korostaa, että työnteon tulisi olla aina kannattavaa.

– Muutosesitys 1

Varsinais-Suomi pk-ryhmä · Varsinais-Suomi

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen nuorten kannustamisesta työelämään ja
korostaa, että työnteon tulisi olla aina kannattavaa eivätkä lapsen tulot saa vaikuttaa
vanhempien toimeentulotukeen tai muihin etuuksiin.

Aloitteessa esitetään, että alaikäisen henkilön tulisi saada ansiotuloihin 300 euron suojaosuus, jota ei laskettaisi tuloksi perheen toimeentulotuen määrää laskettaessa.

Nykylain mukaan alle 18-vuotiaiden lasten tulot vaikuttavat perustoimeentulotukeen vain silloin, kun ne ovat vähäistä suurempia ja säännöllisiä. Esimerkiksi kesätyön ansiot eivät vaikuta toimeentulotukeen. Lapsen tulot huomioidaan enintään hänen perusosansa ja hänen muiden perusmenojensa suuruisina, joiden ylimenevää osaa ei huomioida. Lain mukaan toimeentulotuessa jätetään myös huomioimatta vähintään 20 prosenttia tulonsaajan ansiotuloista, ja enintään 150 euroa kuukaudessa.

Toimeentulotuen asiakkuus ja huono-osaisuus periytyvät usein sukupolvelta toiselle, ja on tärkeää, että järjestelmä kannustaa erityisesti nuoria koulutukseen ja työhön. SDP:n johtaman hallituksen hallitusohjelman mukaan toimeentulotuen suojaosajärjestelmää selkiytetään ja työnteon esteitä helpotetaan. Hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa toimeentulotuen kokonaisuudistuksen, jonka valmistelu käynnistyy vuoden 2020 aikana. Työllistymisen kannustimia voidaan tarkastella tässä yhteydessä.

95 Alle 18-vuotiaan lapsen ansiotulo toimeentulotukea saavan perheen jäsenenä

Siilinjärven Sosialidemokraatit ry

 

Toimeentulotukea saavien perheiden tuloiksi lasketaan nettomääräisenä myös perheeseen kuuluvan alle 18-vuotiaan ansiotulot.

Siilinjärven Sosialidemokraatit ry esittää, että

alle 18-vuotiaan ansiotuloihin tulisi saada esimerkiksi 300€/kk suojaosuus, jota ei laskettaisi tuloksi perheen toimeentulotuen määrää laskettaessa. Tämä kannustaisi nuoria työelämään ja saisi aikaan positiivisen viestin siitä, että työnteko kannattaa aina.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 187

  • Kesäkuu 2023

    Asia on huomioitu toimeentulotuen kokonaisuudistusta pohtineen työryhmän työssä. Työryhmä esitti mietinnössään syksyllä 2021, että sosiaaliturvakomitea selvittäisi lapsen tulojen ja vanhempien elatusvelvollisuuden sekä toimeentulotuen viimesijaisuuden välistä suhdetta.


Kommentoi

Tietosuoja