Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen lapsiperheiden toimeentuloturvan parantamisesta ja pitää tärkeänä, että lapsilisien mahdollisten korotusten yhteydessä huolehdittaisiin siitä, että kaikki lapsiperheet hyötyisivät niistä.

Aloitteessa ehdotetaan, että lapsilisien ei tulisi leikata perheiden viimesijaista toimeentuloturvaa. Lapsilisä alettiin huomioida tulona toimeentulotuessa vuodesta 1994. Tuolloin lakkautettiin verotuksen lapsi- ja yksinhuoltajavähennykset, ja tätä kompensoitiin osittain lapsilisien merkittävällä tasokorotuksella. Koska korotus olisi merkinnyt samalla merkittävää muutosta viimesijaisen turvan varassa olevien saavien perheiden toimeentuloon ja siten muuttanut viimesijaisen turvan roolia, lapsilisä alettiin huomioida tulona, mutta samalla lasten perusosiin tehtiin tätä vastaava korotus. Mikäli lapsilisä etuoikeutettaisiin toimeentulotuessa, tulisi samalla pohtia toimeentulotuen kokonaisuutta ja lapsen perusosan määrää.

Toisin kuin toimeentulotuen perusosa, lapsilisää ei ole sidottu indeksiin, vaan siihen tehtävät korotukset edellyttävät erillisiä päätöksiä. Silloin kun lapsilisään tehdään tasokorotuksia, on syytä kuitenkin pitää huolta siitä, että niistä hyötyvät myös toimeentulotukea saavat lapsiperheet. Tätä periaatetta on noudatettu SDP:n johtaman hallituksen politiikassa. Hallitus korotti lapsilisän yksinhuoltajakorotusta vuoden 2020 alusta siten, että samaan aikaan tehtiin vastaavanlainen korotus myös toimeentulotuen yksinhuoltajan perusosaan.

94 Lapsilisä kuuluu kaikille lapsille!

Siilinjärven Sosialidemokraatit ry

 

Lapsilisä katsotaan nettomääräisenä perheen tuloksi toimeentulotuen määrää laskettaessa.

Siilinjärven Sosialidemokraatit ry esittää, että

puolue ajaisi lainsäädäntöön muutosta, jotta lapsilisät eivät leikkaisi perheiden viimesijaista toimeentuloturvaa. Näin lapsilisä todella kuuluisi kaikille lapsille!

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 186


Kommentoi

Tietosuoja