Puoluekokous yhtyy aloitteessa esitettyyn huoleen ikääntyvien palomiesten jaksamisesta työssään ja heidän sijoittumisestaan mielekkäisiin töihin fyysisen toimintakyvyn heiketessä. Puoluekokous viittaa vuosien 2008, 2010 ja 2014 puoluekokouksissa tehtyihin linjauksiin, joiden mukaan palomiesten eläkeikä tulee laskea 58 vuoteen, sekä vuoden 2017 puoluekokouksen päätökseen, jonka mukaan kyseistä tavoitetta on syytä tarkistaa, mikäli palomiesten työnkuvassa ja työn organisoinnissa tapahtuu todellisia muutoksia. Lisäksi on tärkeää huolehtia sekä palomiesten työkyvystä panostamalla työterveyshuoltoon, ammatilliseen kuntoutukseen, koulutukseen ja työjärjestelyihin, että ikäjohtamisen kehittämisestä pelastuslaitoksessa. Puoluekokous ei yhdy aloitteen esitykseen palo- ja pelastustoimen siirtämisestä puolustusministeriön alaisuuteen.

Puoluekokous yhtyy aloitteessa esitettyyn huoleen ikääntyvien palomiesten jaksamisesta työssään ja heidän sijoittumisestaan mielekkäisiin töihin fyysisen toimintakyvyn heiketessä. Puoluekokous viittaa vuosien 2008, 2010 ja 2014 puoluekokouksissa tehtyihin linjauksiin, joiden mukaan palomiesten eläkeikä tulee laskea 58 vuoteen, sekä vuoden 2017 puoluekokouksen päätökseen, jonka mukaan kyseistä tavoitetta on syytä tarkistaa, mikäli palomiesten työnkuvassa ja työn organisoinnissa tapahtuu todellisia muutoksia. Lisäksi on tärkeää huolehtia sekä palomiesten työkyvystä panostamalla työterveyshuoltoon, ammatilliseen kuntoutukseen, koulutukseen ja työjärjestelyihin, että ikäjohtamisen kehittämisestä pelastuslaitoksessa. Puoluekokous ei yhdy aloitteen esitykseen palo- ja pelastustoimen siirtämisestä puolustusministeriön alaisuuteen.

Aloitteessa esitetään palo- ja pelastustoimen siirtämistä puolustusministeriön alaisuuteen palomiesten eläkeiän laskemiseksi. Aikaisemmissa puoluekokouspäätöksissä on linjattu, että palomiesten eläkeikä tulisi laskea 58 vuoteen, mutta asia ei ole edennyt. Pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Myös pelastustoimen järjestäminen siirretään näiden alueiden tehtäväksi.

Paluu ammatilliseen eläkeikään voisi olla yksi mahdollinen ratkaisu palomiehen ammatin kuormittavuuteen. Ammatillisiin eläkeikiin palaaminen laajasti ei olisi kuitenkaan mielekästä tai oikeudenmukaista, ja niistä on pyritty luopumaan myös laajemmin. Pelastustoimen kulttuurin kannalta olisi olennaista, että kaikki tehtävät ovat merkittäviä, eivät vain pelastustoimintaan kuuluvat. Keskeistä on urapolkusuunnittelun käyttöönotto koko henkilöstöä koskien ja koulutusjärjestelmän uudistaminen vastaamaan henkilöstöä, johtamista ja organisaatioita koskevia uudistuksia.

83 Palomiesten eläkeikä ja palo- ja pelastustoimen siirtäminen puolustusministeriön alaisuuteen

Urheiluväen Sos.-dem Yhdistys ry:n jäsen Kimmo Luja

 

Kehotan tutustumaan aiempaan, vuoden 2017 puoluekokouspäätökseen palotaistelijoiden eläkeiästä (https://bit.ly/2U34h7K). Nyt, kun olemme hallituksessa, olisi syytä lunastaa lupauksemme ja tehdä kyseiselle päätökselle järkevä eläkeikäpäätös. Järkevä päätös on se aikaisempi 55-vuoden eläkeikä. Ei ole tästä maailmasta pitää yli 55-vuotiaita palotaistelijoita vielä työssään. Ne kuuluisat ”muut työt”  ovat pelkkää höpinää ja kysyessäni, että mitä muita töitä, vastaus on, että, on siellä niitä  muita töitä. Kysyessäni, että mitä muita töitä? Vastaus on, että no, on siellä niitä muita töitä, minun täytyykin lähteä nyt kokoukseen. Tähän mennessä on kuntotestissä kuollut jo yksi yli 55 v. palotaistelija, toinen 56v, taas raskaan työvuoron jälkeen nukkui päiväunet – joista ei herännyt.

Tosiasia on, että yksikään kunta tai kaupunki ei palkkaa riittävää määrää palotaistelijoita, jotta niitä ”muita töitä” tekevien tilalle saataisiin riittävä operatiivinen määrä varsinaisiin palo- ja pelastustehtäviin. Lisäksi on vielä ambulanssiyksiköiden miehittäminen. Jo nytkin usein pienemmillä paloasemilla on vaikeuksia, kun ambulanssi on miehitetty, saada paloautoihin turvapari.

Kehotan lukemaan huolellisesti Lahden puoluekokouksen 2017 aloitteeni 67, sekä tämän nyt kirjoittamani puoluekokousaloitteen vuoden 2020 puoluekokoukseen.

Esitän, että

palo- ja pelastustoimi siirrettäisiin Puolustusministeriön alaisuuteen – kuten useissa Pohjoismaissa ja Euroopan Unionin maissa on, sekä palotoimen siirtämistä sotilaseläkkeisiin, koska tulee olemaan vaikeuksia palata ammatillisiin eläkeikiin, siitä huolimatta, että ammatilliset eläkeiät tulisi suurimmilta osin palauttaa.

 

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 169


Kommentoi

Tietosuoja