Puoluekokous pitää aloitetta tärkeänä ja kannattaa jätelainsäädännön uudistamista siten, että pakkausten tuottajille ja maahantuojille asetetaan velvoite yhdenmukaisista selkokielisistä ja kuvallisista kierrätysohjeista kaikkiin pakkauksiin.

Puoluekokous pitää aloitetta tärkeänä ja kannattaa jätelainsäädännön uudistamista siten, että pakkausten tuottajille ja maahantuojille asetetaan velvoite yhdenmukaisista selkokielisistä ja kuvallisista kierrätysohjeista kaikkiin pakkauksiin.

Yhdyskuntajätteen kierrätysprosentti on Suomessa liian alhainen ja paljon pakkausmateriaalia päätyy edelleen yhdyskuntajätteen joukossa polttoon. Kaatopaikoille ei enää sijoiteta yhdyskuntajätettä orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon johdosta. Osana jätelainsäädännön uudistamista pohditaan keinoja yhdyskuntajätteen kierrätysasteen parantamiseksi. Pakkauksissa ei ole tällä hetkellä pakkoa olla lajitteluohjeita.

Yhdenmukaiset, selkokieliset ja kuvalliset kierrätysohjeet kaikissa pakkauksissa tekisivät niiden kierrättämisestä helpompaa kuluttajille. Kierrätyksen edistäminen on tärkeää, jotta Suomi tavoittaa sille asetetut, tiukentuvat kierrätystavoitteet.

59 Pakkausmateriaalien kierrätystä koskeva lainsäädäntö tarkasteluun

Kuusamon Sos.-dem. Työväenyhdistys ry

 

Jätedirektiivin tavoitteet kierrätyksen lisäämiseksi tiukentuivat vuonna 2018. Uusien tavoitteiden mukaan vuoteen 2025 mennessä vähintään 55% yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää. Vuoteen 2030 mennessä tavoite nousee 60% ja vuonna 2035 65%. Suomen nykyinen kierrätysaste on 41% (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 15/2019, Yhdyskuntajätteen kierrätyksen lisääminen Suomessa – toimenpiteet ja niiden vaikutukset)

Yhtenä merkittävänä keinona kierrätysasteen lisäämiseksi tulisi lisätä pakkauksiin suoraa tietoa, mihin kierrätykseen mikäkin pakkaus on kelvollinen. Arkikuluttajan näkökulmasta pitäisi olla aktiviinen tiedonhakija varmistuakseen eri pakkauksien kierrätyskelpoisuudesta. Nykyiset kierrätysmerkinnät ovat pääsääntöisesti vaikeaselkoisia.

Kuusamon Sos.-dem. Työväenyhdistys ry esittää, että

pakkausten tuottajille tulisi lainsäädännön keinoin asettaa velvoite selkokielisistä kierrätysohjeista. Pelkkä nykyinen kierrätyskoodi pakkauksen kyljessä ei siis olisi riittävä, vaan kierrätysohje tulisi olla luettavissa väri-kuviokoodista. Arkikuluttajalle saadaan selkeyttä pakkausten kierrätykseen, kun kierrätysastioiden värit ja merkinnät vastaisivat pakkausten merkintöjä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 127


Kommentoi

Tietosuoja