Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Aloitteessa kannetaan huolta Suomen teollisuuden kilpailukyvystä energian hinnan osalta. Lisäksi Suomen sähkönkäytön omavaraisuuden kasvattamiseen kiinnitetään huomiota. Toisin kuin aloitteessa sanotaan, ydinvoima ei ole tuotantokustannuksiltaan halvin sähköntuotantomuoto, vaikka se onkin kilpailukykyistä. Aloitteessa on aivan oikein otettu huomioon ilmastonmuutoksen asettamat reunaehdot uudelle tuotannolle.

On totta, että kohtuullinen energian hinta on suomalaiselle teollisuudelle tärkeä kilpailuvaltti – on parempi kilpailla edullisella energialla kuin palkoilla. Teollinen rakenteemme on myös hyvin energiaintensiivinen (metsä, teknologia ja kemianteollisuus). SDP:n johtama  hallitus on päättänyt laskea teollisuuden sähköveron hintaa EU:n sallimaan minimiin. Lisäksi hallituksen on määrä päättää energiaintensiivisen teollisuuden tukemiseksi tarkoitetun päästökauppakompensaation jatkosta kuluvan vuoden aikana.

57 Kilpailukykyinen sähkön hinta turvattava

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Yhteiskunnallisessa keskustelussa energia jää vähälle huomiolle, vaikka sillä on merkittävä osa kotimaisen vientiteollisuuden edellytysten turvaamisessa. Vaikka teollisuudessa on monin tavoin vähennetty energiankulutusta, sähkön hinta vaikuttaa ratkaisevasti teollisuuden kilpailukykyyn. Päästötavoitteiden toteuttaminen edellyttää, että teollisuus saa riittävästi kilpailukykyistä, päästötöntä tai vähäpäästöistä sähköä.

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Suomen on vahvistettava omavaraisuutta sähkömarkkinoilla. Sähkön saatavuus ja ilmastonmuutoksen torjunta huomioiden on perusteltua tuottaa päästötöntä energiaa ydinvoimalla. Lisäksi markkinaehtoisen uusiutuvan energian tuotantoa täytyy lisätä, sillä se tuo ympäristöhyötyjä, parantaa huoltovarmuutta ja luo työpaikkoja rakennemuutosalueille. Sähkön hintaa on tarkasteltava suhteessa keskeisten kilpailijamaiden energiakustannuksiin.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 125

  • Kesäkuu 2023

    Olkiluoto 3 aloitti säännöllisen sähköntuotannon huhtikuussa 2023. Lisäksi vuoden 2023 aikana Suomen markkinoille on tullut yli 500 megawattia uutta tuulivoimaa. Arvioiden mukaan sähkön hintanäkymät Suomessa ovat esimerkiksi Saksaa olennaisesti matalammat. Suurimpina riskeinä sähkön hinnalle pidetään poliittisia toimia, jotka voisivat esimerkiksi jarruttaa ilmastopolitiikkaa tai päästökaupan kehittämistä.


Kommentoi

Tietosuoja