Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii suuria panostuksia sähköntuotantoon. Sanna Marinin hallitus on käynnistänyt ilmastopolitiikan tueksi ns. tiekarttatyön, jolla avataan eri toimialojen päästöjenvähennyspolkuja mm.  teknologian, osaamisen ja investointien osalta. Alustavien arvioiden mukaan Suomen sähkönkäyttö saattaa jopa tuplaantua 150 TWh:n tasoon 25 vuoden aikana (kulutus nyt 85 TWh/a), kun teollisuutta, liikennettä ja lämmitystä muutetaan päästöttömäksi.

Investointien tarve on valtava ja aloitteessa mainitut seikat puoltavat nykyistä vahvempaa strategista otetta riittävien investointien takaamiseksi, koska on mahdollista, että riittävät investoinnit eivät toteudu markkinaehtoisesti. Vastaavasti yrityksille maksettavat tuotantotuet ovat tehoton ja kallis tapa edistää puhdasta sähköntuotantoa. Energia-ala käy läpi murrosvaihetta, jossa valtion vahvemmalle osallistumiselle on hyvinkin mahdollisesti tarvetta.

56 Kansallinen puhtaan sähkön strategia

Sosialidemokraattiset Nuoret ry

 

SDP ja Suomen hallitus ovat asettaneet tavoitteeksi hiilineutraalin Suomen vuonna 2035. Kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaminen edesauttaa sitä, että Suomi voi toimia globaalina ilmastojohtajana ja kasvattaa ilmastokädenjälkeään.

Ilmastokädenjäljen kasvattaminen edellyttää kuitenkin visiota siitä, miten Suomi toimii siten, että omat ilmastotoimemme leviävät muualle ja vaikuttavat globaaleihin päästöihin. Yksi globaali tulevaisuudenkuva on se, että puhtaan sähkön tarve tulee kasvamaan kaikkialla. Myös päästöttömät vetyyn perustuvat teollisuuden ja liikenteen polttoaineet perustuvat sähkön käyttöön.

Siksi Suomen on luotava strategia ja pilottihanke nopeasta sähköntuotannon kapasiteetin kasvattamisesta tavoitteena, että malli olisi laajennettava myös kansainväliselle tasolle. Näin synnytettäisiin Suomeen ilmasto-osaamista. Se vahvistaisi myös suomalaisen elinkeinoelämän menestymisedellytyksiä, kun pitkän linjan puhtaan sähkön strategia loisi yrityksille ennakoitavan investointiympäristön. Strategia helpottaisi myös koulutuspoliittisia päätöksiä.

Ensi vaiheessa strategian toteuttaminen edellyttäisi valintaa potentiaalisten teknologioiden välillä. Lisäksi pitäisi määrittää, mitä erilaisia politiikkainstrumentteja voitaisiin hyödyntää sen käynnistämisessä ja miten toimet rahoitettaisiin.

Sosialidemokraattiset Nuoret ry esittää SDP:n puoluekokoukselle seuraavaa

SDP asettaa tavoitteekseen luoda Suomeen kansallisen puhtaan sähkön strategian, joka voidaan laajentaa myös kansainväliselle tasolle ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 124

  • Kesäkuu 2023

    Marinin hallituksen toimet ilmastotoimien osalta kattavat laajasti myös energian. Esimerkiksi EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen RRF-rahoituksella tuetaan uusia vähäpäästöisiä energiainvestointeja erittäin suurilla summilla.


Kommentoi

Tietosuoja