Puoluekokous jakaa aloitteentekijöiden huolen sisäilmaongelmista julkisissa rakennuksissa ja katsoo, että valtioneuvoston kanslian koordinoima Terveet tilat 2028 -ohjelma kattaa myös aloitteessa esitetyt sisäilmaongelmien kartoituksen ja rakennusten kuntotutkimuksen puolustusvoimien rakennuksissa. Terveet tilat -ohjelman rahoituksen tasosta on huolehdittava.

Puoluekokous jakaa aloitteentekijöiden huolen sisäilmaongelmista julkisissa rakennuksissa ja katsoo, että valtioneuvoston kanslian koordinoima Terveet tilat 2028 -ohjelma kattaa myös aloitteessa esitetyt sisäilmaongelmien kartoituksen ja rakennusten kuntotutkimuksen puolustusvoimien rakennuksissa. Aloite ei edellä mainitusta syystä anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Aloitteessa esitetään huoli varuskuntien ja muiden julkisten rakennusten sisäilmaongelmista, niiden laajuudesta sekä niistä aiheutuvista terveyshaitoista. Sisäilman huono laatu on arvioitu yhdeksi maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista. Rakennusten kosteus- ja homevauriot ovat yksi syy sisäilman laatuongelmiin, jotka ovat merkittävä ongelma. Terveydelliset ja taloudelliset vaikutukset ovat mittavia inhimillisestä kärsimyksestä puhumattakaan.

Käynnissä on valtioneuvoston kanslian koordinoima Terveet tilat 2028 -ohjelma. Ohjelman päätavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden hoitoa ja kuntoutusta. Tavoitteena on myös vakiinnuttaa kiinteistönhuoltoon ohjelman aikana kehitettävä Terveet tilat -toimintamalli. Ohjelman onnistumista mitataan esimerkiksi rakennuskannan kunnon kehityksellä ja sairastuneiden määrän vähenemisellä. Hallitus vastaa toimenpideohjelmalla eduskunnan vaatimuksiin puuttua rakennusten sisäilmaongelmiin tehokkaammin. Ohjelmaa toimeenpannaan parlamentaarisessa ohjauksessa, mikä näkyy raportoinnin ja valiokuntakuulemisten lisäksi muun muassa tarvittaessa järjestettävinä ajankohtaiskeskusteluina. Ohjelman painopisteisiin sisältyvät toimet julkisten rakennusten kunnon selvittämiseksi ja Terveet tilat -toimintamallin kehittämiseksi.

Toimenpideohjelma koskee useita hallinnonaloja ja hallinnon tasoja, ja sen toimenpiteet koskettavat monia erilaisia toimijoita ja yhteistyökumppaneita. Keskeisiä toimeenpanijoita ovat ministeriöt, aluehallintovirastot, Kuntaliitto, kunnat ja Senaatti-kiinteistöt sekä tutkimuslaitokset ja yliopistot, rakennus- ja kiinteistöalan, sosiaali- ja terveysalan sekä opetusalan sidosryhmät.

49 Sisäilmaongelmien selättäminen Suomen varuskunnissa

Länsi-Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry ja Karhulan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry

 

Sisäilmaongelmat ovat laaja ongelma Suomessa, erityisesti julkisissa laitoksissa. Suuri osa nuorten ikäluokasta suorittaa asevelvollisuutensa varuskunnissa. Varuskuntien kunnosta ei ole aina helppoa saada tietoa. Osa varusmiehistä on kärsinyt palveluksensa aikana sisäilmaongelmista. Pahimmassa tapauksessa sisäilmaongelmasta johtuva sairastelu seuraa altistunutta henkilöä läpi hänen elämänsä vaikeuksia aiheuttaen.

Länsi-Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry ja Karhulan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry esittää, että

tulevaan valtion talousarvioon/talousarvioihin varataan rahoitus varuskuntien sisäilmaongelmien kartoittamista varten, kuten kuntotarkastukset, mittaukset ja varusmiesten oireiden mukaiset kartoitukset, tiedotetaan avoimesti varuskuntien kunnosta, tehdään tarvittavat korjaussuunnitelmat ja varataan rahoitus niitä varten.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 114

  • Kesäkuu 2023

    SDP seuraa tiiviisti Terveet tilat 2028 -ohjelman toteuttamista. SDP palaa asiaan oman linjanmuodostuksen kautta, mikäli lisätoimia tarvitaan.


Kommentoi

Tietosuoja