Puoluekokous ymmärtää aloitteessa esitetyn huolen, joka liittyy asumiseen, kun elämäntilanteessa tapahtuu muutoksia. Puoluekokous viittaa puolueen aiemmin tekemiin aloitteisiin tämän problematiikan ratkaisemiseksi, eikä aloite tästä syystä anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Puoluekokous ymmärtää aloitteessa esitetyn huolen, joka liittyy asumiseen, kun elämäntilanteessa tapahtuu muutoksia. Puoluekokous viittaa puolueen aiemmin tekemiin aloitteisiin tämän problematiikan ratkaisemiseksi, eikä aloite tästä syystä anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.

– Muutosesitys 1

Tuula Peltonen · Keski-Suomi

Muutos päätösesitykseen: Esitän, että puoluekokous linjaa ne selvitykset, joita voidaan konkreettisesti tehdä asumisen tukien lisäämiseksi vähävaraisille. Asuntopoliittisten tavoitteiden mm. perusparannuslainojen myöntämiseksi tai takausmallin luomiseksi omistusasunnon ylläpitämiseen huonossa elämäntilanteessa on nähtävä oikeita ja toteutuvia toimenpiteitä.

Jämsänkosken Työväenyhdistys ry esittää, että SDP ryhtyy toimiin, joiden avulla voidaan turvata myös omistusasunnossa asuvien asumiskustannusten kohtuullistaminen asukkaiden elämäntilanteen muutoksen vuoksi erityisesti väestöltään vähenevillä alueilla.

Yhteiskunnan tavoitteena on ollut jo pitkään, että ikääntyvät ihmiset voisivat niin halutessaan jatkaa asumista omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Tämä edellyttää sitä, että ikääntyvälle väestölle tarjotaan heidän tarvitsemansa asumisen tukipalvelut ja toisaalta että asunto on esteetön.  Väestöltään vähenevillä alueilla taloyhtiöillä on kuitenkin vaikeuksia saada esim. korjauslainoja ja toisaalta vähävaraisille sekä ikääntyville kotitalouksille yhtiön korjauslainasta selviytyminen voi olla todella vaikeaa.

SDP on esittänyt omissa asuntopoliittisissa tavoitteissaan, että selvitettäisiin millä edellytyksillä valtion takaamia perusparannuslainoja olisi mahdollista myöntää sellaisille asunto-osakeyhtiöille, jotka sijaitsevat väestöltään vähenevillä alueilla ja joiden on muuten vaikea saada pankkilainoitusta kiinteistöjen peruskorjauksiin. Lainat myönnettäisiin Valtion asuntorahastosta.

SDP on aikaisemmin esittänyt myös, että käynnistetään selvitystyö takausmallin luomiseksi, millä tuetaan työttömäksi jäävien, vakavasti sairastuvien ja yritystoiminnan konkurssin kokevien omistusasunnon omistajien mahdollisuutta säilyttää asuntonsa.

Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu, että toteutetaan ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma sekä myönnetään hissi- ja esteettömyysavustuksia, jotka osaltaan mahdollistavat ikääntyvän väestön omassa kodissa asumisen aikaisempaa pidempään.

Aloitteessa viitattiin myös asumistuen uudistamisen aiheuttamiin vaikeuksiin tuen saamisessa ryhmäasumiseen. Käytäntö on tältä osin selkiintynyt, eikä tietoja ongelmista asumistuen myöntämisessä eri vuokra-asumisen muotoihin ole viime aikoina esiintynyt.

48 Tasa-arvon lisääminen asumisen turvaan ja tukiin

Jämsänkosken Työväenyhdistys ry

 

Suomi on hyvä ja turvallinen maa asua ja elää, mutta asumisen kustannukset ovat korkeat. Asumista tuetaan, mutta sen määrä riippuu asumismuodosta; asuuko vuokralla tai omistusasunnossa, ja tuloista. Vuokralla asujat ja omistusasunnossa asujat eivät ole yhdenvertaisia asumisen kustannusten tasaamisen suhteen. Vähävaraiset, omistusasunnossa asuvat ovat tiukoilla.

Meillä halutaan tukea jokaisen ihmisen kotona asumista mahdollisimman pitkälle ja hyvä niin. Onhan ikääntyvälle tärkeää oman kodin virikkeellisyys ja tuttu ympäristö.

Vuokralla asujan ja omistusasujan eriarvoisuus tulee esille mm. siinä tilanteessa, kun toinen aviopuoliso joutuu muuttamaan palvelutaloon tai kuolee ja toinen jää yksin asumaan omistusasuntoon.

Kotiin jäävän taloudellinen ahdinko syvenee, jos asuntoon pitää tehdä isoja remontteja esim. katto, putkiremontti tai sitten ikkunat pitää uusia. Asunnon myyntikään ei ole ratkaisu ainakaan haja-asutusalueilla ja tai muuttotappiokunnissa.

Asumisen hankaluudet eivät kosketa pelkästään ikäihmisiä, vaan myös nuoret kimppa-asujat ovat ongelmissa vuokra-asujina asumistuen uudistuksen jälkeen, koska byrokratia vaatii yhä enemmän selvityksiä asujien roolista asunnossa ylipäätänsä.

Jämsänkosken Työväenyhdistys ry esittää, että

SDP ryhtyy toimiin, joiden avulla voidaan turvata myös omistusasunnossa asuvan asumiskustannusten kohtuullistaminen silloin, kun elämän tilanne heikentää mahdollisuuksia kustannusten täysinäiseen kattamiseen.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 112


Kommentoi

Tietosuoja