Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen edistää tasa-arvoa vanhempien välillä, sukupuolesta riippumatta, huoltajuuteen liittyvissä asioissa. Puoluekokous toteaa, että perhevapaiden käyttöä tasa-arvoistamalla sekä sukupuolistereotypioita vähentämällä voidaan vaikuttaa paremmin toteutuvaan sukupuolten tasa-arvoon huoltajuudessa. Huoltajien tasa-arvoista kohtelua huoltajuuskiistoissa tulee arvioida.

Puoluekokous toteaa, ettei välitöntä tarvetta laajalla yksimielisyydellä aivan äsken eduskunnassa hyväksytyn tuoreen lainsäädännön muuttamiselle ei ole. Puoluekokous toteaa myös, että perhevapaiden käyttöä tasa-arvoistamalla sekä sukupuolistereotypioita vähentämällä voidaan vaikuttaa paremmin toteutuvaan sukupuolten tasa-arvoon huoltajuudessa.

– Muutosesitys 1

Helsinki pk-ryhmä · Helsinki 1

Muutetaan päätösesitys: Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen edistää tasa-arvoa vanhempien välillä, sukupuolesta riippumatta, huoltajuuteen liittyvissä asioissa.

Kannattajat
  • Tuija Pohjola

– Muutosesitys 2

Savo-Karjala pk-ryhmä · Savo-Karjala

Puoluekokous toteaa, että perhevapaiden käyttöä tasa-arvoistamalla sekä sukupuolistereotypioita vähentämällä voidaan vaikuttaa paremmin toteutuvaan sukupuolten tasa-arvoon huoltajuudessa. Huoltajien tasa-arvoista kohtelua huoltajuuskiistoissa tulee arvioida.

Aloitteen esityksenä on vanhempien tasapuolisempi kohtelu huoltajuuskiistoissa. Ensisijaisesti ei ole kyse vanhempien oikeuksista vaan lapsen oikeudesta tavata ja kasvaa turvallisesti molempien vanhempiensa kanssa. Tämän turvaaminen on myös molempien vanhempien velvollisuus. Erotilanteissa tulisi pyrkiä ensisijaisesti ratkaisuun, johon kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä.

Eduskunta hyväksyi helmikuussa 2019 lain lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta, joka vahvisti olennaisesti lapsen oikeutta molempiin vanhempiin ja vanhempien tasapuolista kohtelua huoltajuuskiistoissa sekä velvollisuutta selvittää lapsen mielipide. Lain muutos tuli voimaan 1.12.2019, joten lain vaikutuksista oikeuskäytäntöön ei ole vielä tietoa.

41 Lapsen huoltajuus tasa-arvoiseksi

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Äiti on edelleen erityisasemassa isään verrattuna huoltajuuden myöntämisessä ja huoltajuuskiistoissa.

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Sosialidemokraattinen puolueen tulee edistää tasa-arvoa vanhempien välillä, sukupuolesta riippumatta, huoltajuuteen liittyvissä asioissa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 91

  • Kesäkuu 2023

    Perhevapaauudistus astui voimaan elokuussa 2022.


Kommentoi

Tietosuoja