Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen, mutta seuraa starttirahan kehittämistä.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen, mutta seuraa starttirahan kehittämistä.

Aloitteessa todetaan, että starttirahan kesto on liian lyhyt yritystoiminnan vakiinnuttamisen kannalta ja sen maksimikestoa pitäisi pidentää nykyisestä 12 kuukaudesta 24 kuukauteen. Lisäksi starttirahan suuruus tulisi olla ansiosidonnaista saavalle tämä eikä peruspäivärahan suuruinen.

Starttirahasta on parhaillaan käynnissä ulkopuolinen arviointi, joka valmistuu huhtikuussa 2020. Arvioinnissa yhtenä arviointikysymyksenä on starttirahakauden kesto ja starttirahan määrä. Alustavien tulosten perusteella starttirahan saajista/hakijoista hieman yli puolet katsoi, että starttirahakauden pituus ja määrä olisi riittävät. On kuitenkin syytä huomioida, että jos uudistus tehtäisiin aloitteen mukaisesti, niin kustannukset kasvaisivat huomattavasti ilman riittävää varmuutta vaikuttavuudesta.

Osittain ansiopäivärahan suuruinen ”starttiraha” on jo nykyisin olemassa eli työtön voi ilmoittaa aloittavansa yritystoiminnan ja yritystoiminnan sivutoimisuutta ei arvioida seuraavien 4 kk:n aikana eli henkilö voi saada ansiopäivärahaa 4 kuukautta yritystoimintaan. Mikäli työttömyys alkaa henkilön omasta syystä johtuen, ei välttämättä ole tarkoituksenmukaista myöntää korkeampaa starttirahaa, koska pohdintaan tulee tasapuolisuus työttömänä ja ei-työttömänä aloitetun starttirahakauden välillä, jos saatavan rahasumman määrässä on iso ero.

40 Tehottomasta starttirahasta todellinen yrittäjyystuki työttömälle

Kallion Sosialidemokraatit ry:n jäsen Timo Kärkkäinen

 

Suomen TE –hallinnon nykyinen tärkein väline edistää työttömän työllistymistä yrittäjänä on starttiraha. Sen on määrä turvata uuden yrittäjän toimeentulo siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen arviolta kestää – kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan. Starttiraha on peruspäivärahan suuruinen (32,40 euroa päivältä) ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa. Starttiraha ei ole työttömän subjektiivinen oikeus, vaan TE-toimisto myöntää sen vasta, kun on selvittänyt, että yrittäjyys on hakijalle sopiva vaihtoehto työllistyä.

Starttirahan olemassaolon aikana sitä käyttäneet ovat kyselytutkimusten mukaan pitäneet ongelmana, että sen kesto on liian lyhyt yritystoiminnan vakiintumisen kannalta ja ettei se kata muuta kuin välttämättömimmät elinkustannukset, yritystoiminnan käynnistämiskustannuksista puhumattakaan.

Esitän, että

SDP ajaa vaalikauden 2019 – 2023 aikana hallituksessa ollessaan läpi starttirahan uudistuksen. Etuus tulee myöntää aina vähintään 12 kuukauden ajaksi ja harkinnanvaraisesti enimmillään 24 kuukauden ajaksi. Peruspäivärahaa suurempaa ansiosidonnaista päivärahaa saavalla on oikeus saada starttiraha työttömyyspäivärahansa suuruisena siltä ajalta, kun hänellä on oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 90


Kommentoi

Tietosuoja