Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen parantaa vaikeasti työllistettävien työllisyyttä.

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen parantaa vaikeasti työllistettävien työllisyyttä.

Aloitteessa esitetään, että lailla säädettäisiin, että julkisissa hankkeissa käytettävästä työvoimasta vähintään viisi prosenttia on heikommassa työmarkkina-asemassa olevia työttömiä.

Aihe on hyvin tärkeä ja Suomen tulee systemaattisesti nostaa muun muassa vammaisten ja osatyökykyisten työllisyysastetta, koska jokaisella tulee olla mahdollisuus osallisuuteen ja parantaa elintasoaan työn kautta.

Vuonna 2019 tehdyn selvityksen mukaan yli 30 prosenttiin julkisista hankinnoista tulee vain kaksi tarjoajaa ja hyvin useisiin ei saada yhtään tarjousta. Laadun ja hintakilpailun vuoksi on kuitenkin tärkeää, että julkiset hankinnat kiinnostavat useampia yrityksiä ja siksi lailla ei tule liiaksi kaventaa yritysten mahdollisuuksia osallistua julkisiin hankintoihin. Julkiset toimijat voivat kuitenkin kilpailuttaa jo nyt siten, että asettavat hankintaan esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien työllistämisehdon. SDP:n johtama hallitus on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on tukea kaupunkeja hankintamenettelyihin, joissa käytetään työllistämisehtoa. Tavoitteena on työllistää hankkeen avulla tuhansia heikommassa työmarkkina-asemassa olevaa.

31 Julkisissa hankkeissa tulee työllistää vaikeasti työllistettäviä

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Sosialidemokraattisen puolueen tulee ajaa lainsäädäntöä, jolla julkisiin hankkeisiin käytettävästä työvoimasta vähintään viisi prosenttia on vaikeasti työllistettäviä työttömiä. Työtehtäviin tulee saada tarpeellinen perehdytys ja koulutus.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 78

  • Kesäkuu 2023

    Vaikeasti työllistettävien työllisyyttä edistettiin hallituskaudella osana hankintastrategiaa sekä mm. uuden julkisen välityömarkkinayhtiön, Työkanava Oy:n avulla. Marinin hallitus käynnisti hankinnoilla työllistämisen hankkeen, jossa yhdessä kuntaliiton kanssa vahvistetaan kuntien osaamista asettaa hankintoihin esimerkiksi osatyökykyisten työllistämisehtoja. Arvion mukaan hankkeen avulla töitä saa vuodessa noin 3 000 työtöntä.


Kommentoi

Tietosuoja