Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja esittää, että SDP ottaa pidemmän aikavälin tavoitteekseen lyhentää työsuhteen koeaika 2 kuukauteen. Alkavalla puoluekokouskaudella tavoite on palata aikaisemmin voimassa olleeseen 4 kuukauden koeaikaan.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen lyhentää työsuhteen koeaikaa 2 kuukauteen. Puoluekokous pitää tärkeänä seurata ja tarvittaessa kiristää koeajalla tapahtuvan työsuhteen purkamisen ehtoja.

– Muutosesitys 1

Helsinki pk-ryhmä · Helsinki

Muutetaan päätösesityksen loppu: … Puoluekokous pitää tärkeänä kiristää koeajalla tapahtuvan työsuhteen purkamisen ehtoja. (poistettu sanoja)

– Muutosesitys 2

Olli-Pekka Kristiansson · Kaakkois-Suomi 2

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja esittää, että SDP ottaa pidemmän aikavälin tavoitteekseen lyhentää työsuhteen koeaika 2 kuukauteen. Alkavalla puoluekokouskaudella tavoite on palata aikaisemmin voimassa olleeseen 4 kuukauden koeaikaan.

Kannattajat
  • Vesa Tuomisto
  • Sari Rautiainen

Aloitteessa esitetään koeajan lyhentämistä 2 kuukauteen ja ettei koeaikaa voida sopia uudelleen vuokratyöntekijälle hänen siirtyessä tilaajatyönantajan palvelukseen.

Työtuomioistuin päätöksessään (TT 2011-34) on tuominnut, että mikäli käyttäjäyritys palkkaa vuokratyöntekijän, koeajan enimmäispituudesta on vähennettävä aika, jonka vuokratyöntekijä on työskennellyt käyttäjäyrityksessä. Vähentäminen on tehtävä mikäli, on kyse samoista tai samankaltaisista töistä.

Koeajan pituudesta ei aikaisemmissa puoluekokouksissa ole tehty päätöksiä. Aikaisemmin voimassa ollut 4 kuukauden koeaika on ollut puolueen mielestä perusteltu. Tällöinkin koeaika saattoi olla 6 kuukautta, mikäli työnantaja järjesti uudelle työntekijälle työhön liittyvän koulutuksen, jonka kesto oli yhtäjaksoisesti yli 4 kuukautta. Koeajan pidentäminen 6 kuukauteen tuli Sipilän hallituksen aikana yhtenä muutoksena työsopimuslakiin. Koeajan pidentämistä Sipilän hallitus perusteli työllisyyden nostamisella. Koeajan pidentäminen ei kuitenkaan ole pureutunut työllistymisen perusongelmaan esim. ammatillisen perusosaamisen nostamiseen tai yleensä työelämävalmiuksien puutteeseen riippumatta ihmisten koulutustaustasta.

On kuitenkin hyvä muistaa, että koeaika antaa harkinta-aikaa sekä työntekijälle että työnantajalle ja näin ollen se on tarpeellinen osa lainsäädäntöä.

30 Työsuhteen koeaika tulee laskea kahteen kuukauteen

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Sosialidemokraattisen puolueen tulee muuttaa työsuhteen alussa määräytyvä koeaika niin, että se on puolet työsuhteen pituudesta, kuitenkin maksimissaan kaksi kuukautta. Mikäli työntekijä on työskennellyt vuokratyöntekijänä yrityksessä, ei koeaikaa voida uudelleen sopia, kun työntekijä siirtyy käyttäjäyrityksen kirjoille. Työnantajalla on jo kuukauden jälkeen mahdollisuus arvioida työntekijän soveltuvuus työtehtävään, jolloin perusteita pidemmälle koeajalle ei ole.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 76

  • Kesäkuu 2023

    Koeajan tehtävänä on antaa harkinta-aikaa sekä työntekijälle että työnantajalle ja on siten tarpeellinen osa lainsäädäntöä. SDP edistää puoluekokouksen päätöksen mukaisesti nykyistä lyhyempää koeaikaa ja huolehtii siitä, että koeajan purun perustelut ovat asianmukaiset. Koeaikaan ei tullut muutoksia päättyneellä hallituskaudella.


Kommentoi

Tietosuoja