Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen parantaa henkilöstön edustajien asemaa siten, että laittomien irtisanomisten korvauksia korotetaan ja lainsäädäntöä tarpeen mukaan täsmennetään.

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen parantaa henkilöstön edustajien asemaa siten, että laittomien irtisanomisten korvauksia korotetaan ja lainsäädäntöä tarpeen mukaan täsmennetään.

Aloitteessa esitetään luottamushenkilön perusteettoman irtisanomisen korvauksen korottamista. Tällä hetkellä laittomasta irtisanomisesta voidaan tuomita korkeintaan 24 kuukauden palkkaa vastaava korvaus. Käytännössä korvaukset ovat pääsääntöisesti alle 12 kuukauden palkkaa vastaavia ja lain sallimaa maksimikorvausta käytetään erittäin harvoin. Laittomien irtisanomisten korvauksista keskusteltaessa pitää huomioida kaikki, ei pelkästään henkilöstön edustajina toimivat. Törkeistä irtisanomista pitää saada suuremmat korvaukset, johon lukeutuu myös henkilöstön edustajan laiton irtisanominen. Henkilöstön edustajien irtisanomissuojaa pitää vahvistaa.

29 Luottamusmiehen perusteeton irtisanominen

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Sosialidemokraattisen puolueen tulee tiukentaa irtisanomissuojaa. Mikäli luottamushenkilö irtisanotaan perusteettomasti, tulee korvauksena maksaa vähintään 60 kuukauden palkkaa vastaava summa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 76


Kommentoi

Tietosuoja